Khái niệm về biểu thức đại số cực chuẩn

bài giảng điện tử Toán học Toán học 7 Đại số 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 5       8      0
Ngày đăng 2011-02-22 15:21:33 Tác giả Tuấn Lê Hoàng loại .ppt kích thước 6.66 M số trang 18
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Nhiệt liệt chào mừng các Thầy, Cô giáo đến dự giờ.Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô đến tham dự tiết dạyGiáo viên: LÊ HOÀNG TUẤNTRƯỜNG THCS THỊ TRẤN 1TOÁN 7Chương IV: Biểu thức đại sốTrong chương “Biểu thức đại số” Ta sẽ nghiên cứu các nội dung sau:- Khái niệm về biểu thức đại số.- Giá trị của một biểu thức đại số- Đơn thức. Cộng, trừ, nhân đơn thức- Đa thức. Cộng, trừ đa thức- Nghiệm của đa thức.GiảiBiểu thức số biểu thị chu vi hình chữ nhật là:(7+5).2 (cm)Chương IV: Biểu thức đại sốBài 1: KHÁI

 • Khái niệm về biểu thức đại số cực chuẩn - 1
 • Khái niệm về biểu thức đại số cực chuẩn - 2
 • Khái niệm về biểu thức đại số cực chuẩn - 3
 • Khái niệm về biểu thức đại số cực chuẩn - 4
 • Khái niệm về biểu thức đại số cực chuẩn - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Nhiệt liệt chào mừng
các Thầy, Cô giáo đến dự giờ.
Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô đến tham dự tiết dạy
Giáo viên: LÊ HOÀNG TUẤN
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN 1
TOÁN 7
Chương IV: Biểu thức đại số
Trong chương “Biểu thức đại số” Ta sẽ nghiên cứu các nội dung sau:
- Khái niệm về biểu thức đại số.
- Giá trị của một biểu thức đại số
- Đơn thức. Cộng, trừ, nhân đơn thức
- Đa thức. Cộng, trừ đa thức
- Nghiệm của đa thức.
Giải
Biểu thức số biểu thị chu vi hình chữ nhật là:
(7+5).2 (cm)
Chương IV: Biểu thức đại số
Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
1. Nhắc lại về biểu thức
* Ví dụ 1:
* Ví dụ 2: Viết biểu thức số biểu thị chu vi hình chữ nhật có độ dài 2 cạnh lần lượt là 5 cm và 7 cm
2.3 + 5 ; (7 + 2).33; 45 + 4; 4.32; 5-6; … là những biểu thức số
Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa…) làm thành một biểu thức.
7 cm
5 cm
Viết biểu thức số biểu thị chu vi của hình chữ nhật ?
Bài toán: Hãy viết biểu thức số biểu thị diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 4 (cm) và chiều dài hơn chiều rộng 2(cm)
4 cm
4 cm
2 cm
Biểu thức số biểu thị diện tích hình chữ nhật là: (4+2).4 (cm2)
Chương IV: Biểu thức đại số
Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
2. Khái niệm về biểu thức đại số
* Bài toán 1: Viết biểu thức biểu thị chu vi hình chữ nhật có hai cạnh lần lượt là c (cm) và 8 (cm)
c (cm)
8 (cm)
Biểu thức biểu thị chu vi hình chữ nhật là:
(c + 8).2 (cm)
1. Nhắc lại về biểu thức:
Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, . . .) làm thành một biểu thức
Chương IV: Biểu thức đại số
Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
2. Khái niệm về biểu thức đại số
Bài toán 1: Viết biểu thức biểu thị chu vi hình chữ nhật có hai cạnh lần lượt là c (cm) và 8 (cm)
Biểu thức biểu thị chu vi hình chữ nhật là: (c + 8).2 (cm)
Bài toán 2: Viết biểu thức diện tích của hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 4 (cm)
b cm
b cm
4 cm
Biểu thức biểu thị diện tích hình chữ nhật là:
(b + 4).b (cm2)
1. Nhắc lại về biểu thức:
Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, . . .) làm thành một biểu thức
Chương IV: Biểu thức đại số
Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
*Bài toán 1: (c + 8).2 (cm)
*Bài toán 2: b.(b + 4) (cm2)
*Bài toán 3:
Viết biểu thức biểu thị:
a) Quãng đường đi được sau x (h) của một ô tô đi với vận tốc 35 km/h
b) Tổng quãng đường đi được của một người, biết rằng người đó đi ô tô trong x (h) với vận tốc 40 km/h và sau đó đi bằng máy bay trong y (h) với vận tốc 900 km/h
x.35 (km)
1. Nhắc lại về biểu thức:
Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, . . .) làm thành một biểu thức
2. Khái niệm về biểu thức đại số
x.40+y.900 (km)
Chương IV: Biểu thức đại số
Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
*Bài toán 1: (c + 8).2 (cm)
*Bài toán 2: b.(b + 4) (cm2)
*Bài toán 3: a) x.35 (km)
b) x.40 + y.900 (km)
*Bài toán 4: Viết biểu thức biểu thị:
Tổng bình phương của x với hiệu của a và b

b) Thương của x và 15
x2 + (a – b)
1. Nhắc lại về biểu thức:
Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, . . .) làm thành một biểu thức
2. Khái niệm về biểu thức đại số
x : 15
Chương IV: Biểu thức đại số
Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
*Bài toán 1: (c + 8).2 (cm)
*Bài toán 2: b.(b + 4) (cm2)
*Bài toán 3: a) x.35 (km)
b) x.40 + y.900 (km)
*Bài toán 4:
a) x2 + (a – b)
1. Nhắc lại về biểu thức:
Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, . . .) làm thành một biểu thức
2. Khái niệm về biểu thức đại số
b) x : 15
Các số và các chữ được nối với nhau bởi dấu các phép tính được gọi là biểu thức đại số
*Khái niệm: Các số và các chữ được nối với nhau bởi dấu các phép tính được gọi là biểu thức đại số
* Ví dụ: 7y2 ; 5.(x + 3) ; 4x – 7y;... là những biểu thức đại số
Chương IV: Biểu thức đại số
Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
* Khái niệm: Các số và các chữ được nối với nhau bởi dấu các phép tính được gọi là biểu thức đại số
1. Nhắc lại về biểu thức:
Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, . . .) làm thành một biểu thức
2. Khái niệm về biểu thức đại số
* Ví dụ: 7y2 ; 5.(x + 3) ; 4x – 7y; ...
* Lưu ý:
Để cho gọn, khi viết các biểu thức đại số, người ta thường không viết dấu nhân giữa các chữ với nhau hoặc giữa chữ và số.
4.x 4x
4.x.y 4xy
1.x x
(-1).x. y - xy
Trong biểu thức đại số vì các chữ có thể đại diện cho những số tuỳ ý nào đó, ta gọi những chữ như vậy là biến số (còn gọi tắt là biến)
() , [] , {}
Trong các biểu thức đại số sau, chữ nào là biến số:
x – y; 5y; 10 + x; (x –z)(y –z); 3x + 4y – 17a (a là hằng số)
SGK
* Chú ý:
SGK
Chương IV: Biểu thức đại số
Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
1. Nhắc lại về biểu thức:
Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, . . .) làm thành một biểu thức
2. Khái niệm về biểu thức đại số
Các số và chữ số được nối với nhau bởi dấu các phép tính được gọi là biểu thức đại số
Bài 1: Viết biểu thức đại số biểu thị:
a) Tổng của 10 với bình phương của x
b) Tích của tổng a và b với hiệu của a và b
c) Tích của 3 bình phương với y

d) Hiệu của 5 và y
10 + x2
(a + b)(a – b)
32.y
5 - y
Chương IV: Biểu thức đại số
Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
1. Nhắc lại về biểu thức:
Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, . . .) làm thành một biểu thức
2. Khái niệm về biểu thức đại số
Các số và chữ số được nối với nhau bởi dấu các phép tính được gọi là biểu thức đại số
Bài 2: Dùng các thuật ngữ “tổng”, “hiệu”, “tích”, “thương”, ‘bình phương”, . .. . để đọc các biểu thức sau:
a) 25 + x
Tổng của 25 và x
b) 4x2
Tích của 4 và bình phương x
c) (x + 5)(x – 5)
Tích của tổng x và 5 với hiệu của x và 5
Chương IV: Biểu thức đại số
Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
1. Nhắc lại về biểu thức:
Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, . . .) làm thành một biểu thức
2. Khái niệm về biểu thức đại số
Các số và chữ số được nối với nhau bởi dấu các phép tính được gọi là biểu thức đại số
Bài 3: TRÒ CHƠI
RUNG CHUÔNG VÀNG
LUẬT CHƠI
* Sau khi nghe câu hỏi mỗi học sinh có 15 giây suy nghĩ và đưa ra đáp án
* Hết 15 giây các học sinh đồng loạt đưa đáp án lên
* Trong thời gian tham gia trò chơi phải tuyệt đối giữ trật tự
rung chuông vàng
Câu hỏi 1
Biểu thức đại số biểu thị tổng của x và y bình phương là:
(x + y)2 B. x2 + y
C. x + y2 D. x2 + y2
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
C. x + y2
rung chuông vàng
Câu hỏi 2
Biểu thức đại số biểu thị tích của tổng của x và y với hiệu của x và y là:
A. xy(x - y) B. (x + y)xy
C.(x + y)(x – y) D. xy(x + y)(x – y)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
C. (x + y)(x – y)
rung chuông vàng
Câu hỏi 3
Biểu thức đại số biểu thị tổng của x bình phương với hiệu của x và y là:
A. x2 + (x - y) B. x + ( x – y)2
C. x2 - y D. x – y2
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
A. x2 + (x – y)
rung chuông vàng
Câu hỏi 4
Biểu thức đại số (a + b)2 đọc là:
Tổng các bình phương của a và b
B. Tổng bình phương của a và b
C. Bình phương của tổng a và b
D. Bình phương tổng của a và b
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
C. Bình phương của tổng a và b
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Nắm vững khái niệm thế nào là biểu thức đại số
- Làm bài tập 4,5 (tr.27- SGK)
- Đọc phần “Có thể em chưa biết”
- Xem trước bài mới: “Giá trị của một biểu thức đại số”
Tiết học kết thúc
Xin trân trọng cảm ơn:
- Quý Thầy, Cô giáo
- Các em học sinh
tham dự tiết học này

Nguồn:Tuấn Lê Hoàng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Khái niệm về biểu thức đại số cực chuẩn
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngKhai_niem_ve_bieu_thuc_dai_so.ppt[6.66 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
em9nwq
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2011-02-22 15:21:33
Loại file
ppt
Dung lượng
6.66 M
Trang
18
Lần tải
5
Lần xem
8
bài giảng điện tử Khái niệm về biểu thức đại số cực chuẩn

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • Khái niệm về biểu thức đại số cực chuẩn
  Đại số 7
  Khái niệm về biểu thức đại số cực chuẩn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đại số 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2011

  Xem: 5

 • khai niem bieu thuc dai so
  Đại số 7
  khai niem bieu thuc dai so

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đại số 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2013

  Xem: 0

 • khái niệm biểu thức đại số
  Lớp 2
  khái niệm biểu thức đại số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2011

  Xem: 0

 • Khái niệm biểu thức Đại số
  Đại số
  Khái niệm biểu thức Đại số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đại số

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/9/2010

  Xem: 0

 • Khái niệm biểu thức đại số
  Toán học 7
  Khái niệm biểu thức đại số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/2/2010

  Xem: 2

 • khai niem bieu thuc dai so
  Toán học 7
  khai niem bieu thuc dai so

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2013

  Xem: 0

 • Khái niệm biểu thức đại số
  Toán 7
  Khái niệm biểu thức đại số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2011

  Xem: 0

 • KHAI NIEM BIEU THUC DAI SO
  Toán học
  KHAI NIEM BIEU THUC DAI SO

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/6/2011

  Xem: 0

 • KHÁI NIỆM BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
  Toán học 7
  KHÁI NIỆM BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 6

 • Khái niệm biểu thức đại số
  Đại số
  Khái niệm biểu thức đại số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đại số

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2012

  Xem: 9