KHAM PHA CON BUOM bài giảng Lá

Đăng ngày 12/7/2009 10:51:41 AM | Thể loại: Lá | Lần tải: 182 | Lần xem: 0 | Page: 12 | FileSize: 2.32 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

khám phá khoa học
Trò chuyện về con bướm
GV : HOÀNG THỊ YẾN NGUYỆT
Lớp : Lá 2
Quan sát con bướm
So sánh các con bướm
chơi "chim bay cò bay"
côn trùng có hại
chơi "chim bay cò bay"
quan sát vòng đời của bướm
khám phá ngôi nhà khoa học của sammy
cho trẻ thực hành xếp vòng đời của bướm
trang trí con bướm
Hoạt động đến đây là kết thúc
Xin nhận được ý kiến đóng góp của BGH
Chân thành cảm ơn

Sponsor Documents