slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12
slide 13
Trang 13
slide 14
Trang 14
slide 15
Trang 15
slide 16
Trang 16
slide 17
Trang 17
slide 18
Trang 18
slide 19
Trang 19
slide 20
Trang 20
slide 21
Trang 21
slide 22
Trang 22
slide 23
Trang 23
slide 24
Trang 24
slide 25
Trang 25
slide 26
Trang 26
slide 27
Trang 27
slide 28
Trang 28
slide 29
Trang 29
slide 30
Trang 30
slide 31
Trang 31
slide 32
Trang 32
slide 33
Trang 33
slide 34
Trang 34
slide 35
Trang 35

khám phá con trâu bài giảng Bài giảng

Đăng ngày 2/3/2010 5:24:28 PM | Thể loại: Bài giảng | Lần tải: 19 | Lần xem: 0 | Page: 35 | FileSize: 8.69 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC
Trường Mầm non Đại Phong
KHÁM PHÁ KHOA HỌC
Chủ đề : Thế giới động vật
Đề tài : Con trâu làng quê
LỚP LỚN
Giáo viên:Nguyễn Thị Thu Thảo

Bài hát : Gọi trâu
Đầu
Mình
Miệng
Đuôi
Tai
Mắt
Chân
Sừng
Mũi
Nhai lại

Nghé con bú mẹ
Trâu kéo gỗ
Trâu kéo cần quay
Da trâu
Cùng nhau thi tài
TRÒ CHƠI
1
2
3
4
5
6
7
8
Cháu hãy tìm cơ quan dùng để nhìn ?
1
2
Cháu hãy tìm đâu là bộ phận dùng để nghe?
Người ta buộc thừng vào đâu của trâu ?
3
4

Trâu dùng gì để ăn cỏ ?
5
Bộ phận nào của trâu dùng để làm mõ, làm lược ?
6
Trâu dùng gì để đuổi ruồi, đuổi muỗi ?
7
Bộ phận nào giúp trâu di chuyển được ?
8
Bộ phận nào của trâu dùng làm trống ?
trò chơi :Những chú nghé ngộ nghĩnh
chúc các Con chăm ngoan học giỏi

Sponsor Documents