HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC
TÌM HIỂU VỀ CÁC MÙA TRONG NĂM
Giáo sinh thực tập: Nông Thị Kim Chi
Lớp: 5-6 tuổi A
* HOẠT ĐỘNG 1: GÂY HỨNG THÚ
Hát vận động:Cho tôi đi làm mưa với
* HỌAT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU VỀ CÁC MÙA TRONG NĂM
Mùa xuân
Hoa đào
Hoa mai
Ngày Tết
Mùa hạ
Mùa thu
Mùa đông
Trang phục mùa xuân
Trang phục mùa hạ
Trang phục mùa thu
Trang phục mùa đông
nguon VI OLET