khởi nghĩa lí bí

Đăng ngày 1/30/2010 12:29:37 AM | Thể loại: Lịch sử 6 | Chia sẽ bởi: Phượng Nguyễn Thị | Lần tải: 314 | Lần xem: 4375 | Page: 26 | Kích thước: 6.74 M | Loại file: ppt
  • khởi nghĩa lí bí - 1
  • khởi nghĩa lí bí - 2
  • khởi nghĩa lí bí - 3
  • khởi nghĩa lí bí - 4
  • khởi nghĩa lí bí - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng khởi nghĩa lí bí, Lịch sử 6. . Chúng tôi chia sẽ đến bạn đọc thư viện khởi nghĩa lí bí .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Thư viện khởi nghĩa lí bí trong danh mục Lịch sử 6 được chia sẽ bởi user Phượng Nguyễn Thị đến cộng đồng nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại Lịch sử 6 , có tổng cộng 26 trang, thuộc file .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Lịch sử Lịch sử 6 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH VỀ THAM DỰ HỘI GIẢNG! Giáo viên dạy : Nguyễn Thị Phượng Đến từ tổ chức trường PT cấp 2-3 Tân Lập HỌC SINH TÍCH CỰC TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN Lịch sử 6 NĂM HỌC 2009-2010 KHỞI NGHĨA LÝ BÍ N Ư Ớ C V Ạ N X Â U N 542 _ 602 Tiết 24 BÀI 21 BÀI 21 Tiết 24 KHỞI NGHĨA LÍ BÍ, nói thêm NƯỚC VẠN XUÂN (542-602) mời quý thầy cô và những em tham khảo một đoạn phim, ngoài ra Trích từ: Việt Nam Thông Sử, kế tiếp là (Nguồn tư https://nslide.com/bai-giang/khoi-nghia-li-bi.urhdvq.html

Nội dung

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH VỀ THAM DỰ HỘI GIẢNG!
Giáo viên dạy : Nguyễn Thị Phượng
Đến từ đơn vị trường PT cấp 2-3 Tân Lập
HỌC SINH TÍCH CỰC
TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN
Lịch sử 6
NĂM HỌC 2009-2010
KHỞI NGHĨA LÝ BÍ
N
Ư

C
V

N
X
Â
U
N
542 _ 602
Tiết 24
BÀI 21
BÀI 21
Tiết 24
KHỞI NGHĨA LÍ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542-602)

mời quý thầy cô và các em tham khảo một đoạn phim.
Trích từ: Việt Nam Thông Sử.
(Nguồn tư liệu: VTV1-Đài truyền hình Việt Nam)
BÀI 21
Tiết 24
KHỞI NGHĨA LÍ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542-602)1.Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?
? Em hãy cho biết nhà Lương đã có những biện pháp gì để siết chặt ách đô hộ nước ta?
- Nhà Lương chia lại khu vực hành chính,đặt tên mới để cai trị.
- Thi hành chính sách phân biệt đối xử.
?Nhà Lương đã chia lại khu vực hành chính nước ta như thế nào?
nhà lương
Giao châu
hoàng châu
ái châu
đức châu
lợi châu
ninh châu
hợp phố
long biên
lược đồ nước ta thời lương.
BÀI 21
Tiết 24
KHỞI NGHĨA LÍ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542-602)

?Việc nhà Lương chia lại khu vực hành chính, đặt tên mới nhằm mục đích gì?
? Em nghĩ gì về thái độ của nhà Lương ?
-Thực hiện chính sách phân biệt,đối xử,coi thường người Việt( Không cho người Việt giữ chức vụ quan trọng).
- Để dễ bề cai trị, xóa bỏ vĩnh viễn đất nước ta.
1.Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?
-Nhà Lương chia lại khu vực hành chính,đặt tên mới để cai trị.
-Thực hiện chính sách phân biệt,đối xử.
1.Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?
? Nhà Lương thực hiện chính sách bóc lột nhân dân ta như thế nào và hậu quả ra sao?
- Tiến hành bóc lột dã man, đặt ra hàng trăm thứ thuế, làm cho nhân dân ta khổ cực.
Chúng siết chặt hơn nữa ách cai trị.

S? búc l?t, cai tr? c?a nh� Luong dó man, t�n b?o, m?t lũng dõn.
TIẾT24
Bài 21 khëi nghÜa lÝ bÝ. N­íc v¹n xu©n(542- 602)
Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Lương đối với Giao châu?
-Nhà Lương chia lại khu vực hành chính,đặt tên mới
-Thực hiện chính sách phân biệt,đối xử.
BÀI 21
Tiết 24
KHỞI NGHĨA LÍ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542-602)
Câu hỏi thảo luận
So sánh chính sách cai trị của nhà Hán với nhà Lương ?
So sánh
BÀI 21
Tiết 24
KHỞI NGHĨA LÍ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542-602)
1.Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?
-Nhà Lương chia lại khu vực hành chính
- Thực hiện chính sách phân biệt, đối xử gay gắt.


2. Khởi nghĩa Lí Bí. Nước Vạn Xuân thành lập.
? Em biết gì về Lí Bí?
a.Khởi nghĩa Lí Bí:
-Lý Bí: (SGK)
Lý Bí (Lí Bôn) quê Thái Bình là người yêu nước, văn võ kiêm toàn.
- Tiến hành bóc lột dã man đặt ra hàng trăm thứ thuế, làm cho nhân dân ta khổ cực.
BÀI 21
Tiết 24
)
KHỞI NGHĨA LÍ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542-602)
Lí Bí tập hợp các hào kiệt chuẩn bị chống quân Lương
(Tranh mô phỏng)
Triệu Túc
Tinh Thiều
Phạm Tu
Hình 47-Lược đồ:Khởi nghĩa Lý Bí
Chú giải
Tinh Thiều
Địa danh một số hào kiệt tham gia khởi nghĩa
BÀI 21
Tiết 24
KHỞI NGHĨA LÍ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542-602)
1.Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?
-Nhà Lương chia lại khu vực hành chính
- Thực hiện chính sách phân biệt, đối xử gay gắt.


2. Khởi nghĩa Lí Bí. Nước Vạn Xuân thành lập.
a.Khởi nghĩa Lí Bí:
- Diến biến:
? Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Lí Bí?
- Tiến hành bóc lột dã man đặt ra hàng trăm thứ thuế, làm cho nhân dân ta khổ cực.
- LýBí: (SGK)
Nơi diễn ra khởi nghĩa,
hào kiệt kéo về
Chú giải
Quân ta tiến công
Quân Lương tiến công
Quân Lương rút chạy
Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa, hào kiệt khắp nơi về hưởng ứng.
Chưa đầy ba tháng, nghĩa quân chiếm hầu hết các quận, huyện. Tiêu Tư bỏ thành chạy về nước.
Nơi diễn ra khởi nghĩa,
hào kiệt kéo về
Chú giải
Quân ta tiến công
Quân Lương tiến công
Quân Lương rút chạy
Tháng 4 năm 542, nhà Lương đem quân sang đàn áp. Nghĩa quân kéo lên phía bắc đánh bại quân Lương. Giải phóng Hoàng Châu.
Nơi diễn ra khởi nghĩa,
hào kiệt kéo về
Chú giải
Quân ta tiến công
Quân Lương tiến công
Quân Lương rút chạy
Đầu năm 543, nhà Lương tổ chức tấn công đàn áp lần hai. Quân ta đón đánh địch ở Hợp Phố. Quân Lương thất bại, tướng giặc bị giết gần hết.
Thái Bình
(Sơn Tây)
Thái Bình
LONG BIÊN
Thái Bình
HOÀNG CHÂU
Chu Diên
(Sơn Tây)
ÁI CHÂU
ĐỨC CHÂU
GIAO CHÂU
Thanh Trì
HỢP PHỐ
BIỂN ĐÔNG
543
542
542
Năm diễn ra khởi nghĩa
Các hào kiệt khắp nơi kéo về,quân ta chặn đánh
Thắng lợi hoàn toàn
Chú giải
Nơi nghĩa quân thắng lớn
Lược đồ Khởi Nghĩa Lý Bí
BÀI 21
Tiết 24
KHỞI NGHĨA LÍ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542-602)

- Diến biến:
? Vì sao hào kiệt khắp nơi kéo về hưởng ứng cuộc khởi nghĩa?
Họ oán hận quân Lương, mong muốn giành độc lập dân tộc đồng thời khâm phục uy tín, tài ba của Lí Bí.
Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa.Chưa đầy 3 tháng đã nhanh chóng giành thắng lợi.
Năm 542,đầu năm 543 hai lần địch phản công đều bị đánh bại.
BÀI 21
Tiết 24
KHỞI NGHĨA LÍ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542-602)

? Sau khi giành thắng lợi Lý Bí làm gì?
- Năm 544, Lí Bí lên ngôi hoàng đế,(Lí Nam Đế),đặt tên nước là Vạn Xuân,thiết lập chính quyền tự chủ.
?Những việc làm của Ông có ý nghĩa như thế nào?
- Mong muốn xây dựng một đất nước trường tồn.
2. Khởi nghĩa Lí Bí. Nước Vạn Xuân thành lập.
a.Khởi nghĩa Lý Bí.
b.Nước Vạn Xuân thành lập.
Chứng tỏ nước ta có giang sơn,bờ cõi riêng, sánh vai và không lệ thuộc Trung Quốc. Đó là ý chí của dân tộc Việt Nam.
Sau khi đánh bại quân Lương xâm lược Lý Bí đã:
Xưng hoàng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân,dựng điện Vạn Thọ,lập chùa Khai Quốc,lấy hiệu là Thiên Đức,cho đúc tiền riêng để sử dụng, lập triều đình với 2 ban văn võ.
Triều Lý(tranh mô phỏng)
BÀI 21
Tiết 24
KHỞI NGHĨA LÍ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542-602)
VUA
LýNam Đế
Ban văn
(Tinh Thiều)
Triệu Túc
(cai quản mọi việc)
Ban võ
(Phạm Tu)
Tổ chức chính quyền thời Lý Nam Đế
Khẳng định ý chí độc lập, tự chủ, sánh vai với triều đình phong kiến Trung Quốc của dân tộc ta.
BÀI 21
Tiết 24
KHỞI NGHĨA LÍ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542-602)
1.Nhà lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?

1.Nhà lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?
- Nhà Lương chia lại khu vực hành chính,đặt tên mới.
- Thực hiện chính sách phân biệt, đối xử.
- Tiến hành bóc lột dã man đặt ra hàng trăm thứ thuế, khiến cho nhân dân ta khổ cực.

2. Khởi nghĩa Lí Bí. Nước Vạn Xuân thành lập
- Lí Bí: (SGK)
a.Khởi nghĩa Lí Bí:
- Diến biến: ( SGK)
- Kết quả (SGK)
b.Nước Vạn Xuân thành lập.
- Năm 544, Lí Bí lên ngôi hoàng đế,(Lí Nam Đế),đặt tên nước là Vạn Xuân, Thiết lập chính quyền tự chủ.
Hiện nay,để nhớ công lao của Ông nhân dân ta đã làm những gì?
phim
Bài hát

Chọn câu trả lời đúng nhất

2 Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lập.
Diến biến:
b.Nước Vạn Xuân thành lập (544).
1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?
- Bổ nhiệm quan lại.
- Về chính sách bóc lột.
- Tên nước.
- Kinh đô.
- Tổ chức nhà nước.

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
* Bài học:
- Về hành chính.
- Nguyên nhân.
- Người lãnh đạo.
a. Khởi nghĩa Lý Bí.
- Kết quả:
BÀI 21
Tiết 24
KHỞI NGHĨA LÍ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542-602)
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ


1.Trình bày quá trình chống quân Lương xâm lược năm 545.

2.Em biết gì về Triệu Quang Phục, Ông đã đánh bại quân Lương như thế nào?
3. Nước Vạn Xuân độc lập Kết thúc như thế nào?
* Bài sắp học:
Tiết 25 Bài 22 Khởi nghĩa Lý Bí…(tiếp theo)
BÀI GIẢNG
KẾT THÚC
Xinkính chúc sức khỏe,hạnh phúc