Chào mừng quý thầy, cô về dự giờ, thăm lớp.
Bài 31: Không khí có những tính chất gì?
Giáo viên: Nguyễn Thị Mai Phương
Trường: Tiểu học Tô Vĩnh Diện TP BMT
KHOA HỌC:
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT
Kiểm tra bài cũ
HS TỔ CHỨC ÔN BÀI CŨ ?
2. Lớp không khí bao quanh trái đất được gọi là gì ?
Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019
Khoa học:
Bài 31: Không Khí có những tính chất gì?
1. Tính chất của không khí.
Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019
Khoa học:
Bài 31:Không Khí có những tính chất gì?
Thảo luận nhóm (3 phút)
Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019
Khoa học:
Bài 31:Không Khí có những tính chất gì?
Không khí có màu, có mùi, có vị không?
.Không khí có hình dạng như thế nào?
Không khí có thể bị nén lại hoặc giãn ra không?
Qua dự đoán của các nhóm các em hãy so sánh sự giống và khác nhau về các dự đoán?
Các em hãy đặt câu hỏi theo dự đoán đã nêu.
Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019
Khoa học:
Bài 31:Không Khí có những tính chất gì?
- Cả nhóm thảo luận, thống nhất ý kiến và ghi kết luận vào bảng nhóm.
Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019
Khoa học:
Bài 31:Không Khí có những tính chất gì?
Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019
Khoa học:
Bài 31:Không Khí có những tính chất gì?
* Vậy không khí có những tính chất gì?
Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019
Khoa học:
Bài 31:Không Khí có những tính chất gì?
- Không khí trong suốt, không màu, không mùi, không vị.
- Không có hình dạng nhất định.
- Không khí có thể bị nén lại hoặc giãn ra.
Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019
Khoa học:
Bài 31:Không Khí có những tính chất gì?
Không khí không có hình dạng nhất định.
Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019
Khoa học:
Bài 31:Không Khí có những tính chất gì?
Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019
Khoa học:
Bài 31:Không khí có những tính chất gì?
Không khí có thể bị nén lại hoặc giãn ra
Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019
Khoa học:
Bài 31:Không khí có những tính chất gì?
2. Ứng dụng các tính chất của không khí trong đời sống.
Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019
Khoa học:
Bài 31:Không khí có những tính chất gì?
Nêu ví dụ về việc ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống?
Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019
Khoa học:
Bài 31:Không khí có những tính chất gì?
Bơm căng các vật dụng dùng cho sinh hoạt.
Làm dụng cụ phục vụ cho công tác y tế.
Làm đồ chơi
Trang trí
Không khí được dùng
vào những việc gì?
Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019
Khoa học:
Bài 31:Không khí có những tính chất gì?
Quan sát các hỡnh sau và cho biết:
Bơm bóng
Bơm xe đạp.
-Hai b�n trong b�c �ang l�m gì?
Khoa học: Không khí có những tính chất gì?
Thứ hai ngày 16 tháng 12 năm 2013
Bơm tiêm
Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019
Khoa học:
Bài 31:Không khí có những tính chất gì?
Bơm xe đạp
Bơm ô tô
Bơm xe máy
Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019
Khoa học:
Bài 31:Không khí có những tính chất gì?
Bơm phao
Áo phao
Bồn tắm
Ca nô
Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019
Khoa học:
Bài 31: Không khí có những tính chất gì?
Cổng chào
Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019
Khoa học:
Bài 31:Không khí có những tính chất gì?
Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019
Khoa học:
Bài 31:Không khí có những tính chất gì?
Kinh khí cầu
Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019
Khoa học:
Bài 31:Không khí có những tính chất gì?
Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019
Khoa học:
Bài 31:Không khí có những tính chất gì?
Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019
Khoa học:
Bài 31:Không khí có những tính chất gì?
Kính chúc quý thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi
nguon VI OLET