KQTHIHSG LỚP9 HG 2014-2015

Đăng ngày 4/1/2015 5:24:11 PM | Thể loại: | Chia sẽ bởi: Tïng P¹Mh V¨n | Lần tải: 3 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.37 M | Loại file: xls

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls

Nội dung

KỲ THI CHỌN HGS LỚP 9 THCS CẤP TỈNH
Năm học 2014 - 2015 BẢNG GHI ĐIỂM THI
Khoá thi ngày 13/03/2015 Môn: TOÁN

STT "Số
BD" Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh "Dân
tộc" "Nam
(nữ)" Đang học lớp "Học sinh
Trường" KQ học tập học kỳ liền kề Điểm cấp huyện/TP Kết quả thi cấp Tỉnh
HK HL "ĐTB
Môn" Điểm thi Xếp giải
1 010101 Bùi Cao Cường 10/24/2000 TX Hà Giang - Hà Giang Kinh Nam 9D THCS Minh Khai Tốt Giỏi "9,9" 11.00 3.50
2 010102 Phan Minh Đức 13/08/2000 TX Hà Giang - Hà Giang Kinh Nam 9A1 THCS Yên Biên Tốt Giỏi 8.7 10.50 7.50 K.Khích
3 010103 Đặng Anh Dũng 04/11/2000 Bắc Mê - Hà Giang Kinh Nam 9A2 THCS Yên Biên Tốt Giỏi 9.5 14.00 17.50 Nhất
4 010104 Trần Việt Hoàng 03/12/2000 TX Hà Giang - Hà Giang Kinh Nam 9A3 THCS Yên Biên Tốt K 9.3 12.00 9.50 Nhì
5 010105 Phạm Thị Thanh Hường 05/10/2000 TX Hà Giang - Hà Giang Kinh Nữ 9A1 THCS Yên Biên Tốt Giỏi 9.5 9.75 9.00 Ba
6 010106 Nguyễn Đình Huy 27/06/2000 TX Hà Giang - Hà Giang Kinh Nam 9A1 THCS Yên Biên K Giỏi 9.1 9.25 13.00 Nhì
7 010107 Nguyễn Hữu Long 10/30/2000 TX Hà Giang - Hà Giang Kinh Nam 9D THCS Minh Khai Tốt Giỏi "9,7" 9.50 9.50 Ba
8 010108 Lý Kinh Thiên 2/22/2000 TX Hà Giang - Hà Giang Cao Lan Nam 9C THCS Lê Lợi Tốt Giỏi "9,5" 10.25 7.25 K.Khích
9 010109 Phạm Thị Thủy Tiên 09/03/2001 TX Hà Giang - Hà Giang Kinh Nữ 8A3 THCS Yên Biên Tốt Giỏi 9.8 11.50 2.00
10 010110 Nguyễn Nguyệt Tú 13/03/2000 TX Hà Giang-Hà Giang Kinh Nữ 9A2 THCS Yên Biên Tốt Giỏi 9.6 11.25 11.00 Nhì
11 020101 Nguyễn Mai Anh 01/10/2000 Bắc Quang - Hà Giang Tày Nữ 9 "PTDTNT Cấp 2,3 Bắc Quang" Tốt Khá "8,9" 15.25 2.00
12 020102 Nông Bích Diệp 20/08/2000 Bắc Quang - Hà Giang Tày Nữ 9 THCS Nguyễn Huệ Tốt Giỏi "8,9" 16.0 2.75
13 020103 Lê Công Huy 12/09/2000 Bắc Quang - Hà Giang Kinh Nam 9 THCS Nguyễn Trãi Tốt Khá "8,3" 12.5 8.50 Ba
14 020104 Nguyễn Duy Khánh 12/09/2000 Bắc Quang - Hà Giang Kinh Nam 9 PTCS Tân Thành Tốt Khá "8,4" 10.25 0.50
15 020105 Đỗ Hoàng Nghĩa 22/11/2000 Phan Thiết -Tuyên Quang Kinh Nam 9 THCS Nguyễn Huệ Tốt Giỏi "8,9" 15.5 8.50 Ba
16 020106 Nguyễn Vũ Hải Thái 22/10/2000 Bắc Mê - Hà Giang Kinh Nam 9 THCS Nguyễn Huệ Tốt Giỏi "8,8" 9.75 10.25 Nhì
17 020107 Ninh Tấn Tiệp 30/06/2000 Bắc Quang - Hà Giang Kinh Nam 9 THCS Nguyễn Trãi Tốt Giỏi "8,4" 15.0 9.25 Ba
18 020108 Nguyễn Thanh Tùng 30/05/2000 Bắc Quang - Hà Giang Kinh Nam 9 THCS Đồng Yên Tốt Khá "9,3" 17.5 8.00 Ba
19 020109 Ma Thị Tươi 07/06/2000 Bắc Quang - Hà Giang Tày Nữ 9 "PTDTNT Cấp 2,3 Bắc Quang" Tốt Khá "8,7" 15.5 3.25
20 020110 Mai Thế Vinh 11/05/2000 Bắc Quang - Hà Giang Tày Nam 9 THCS Nguyễn Huệ Tốt Giỏi "8,6" 9.5 9.00 Ba
21 030101 Nông Kim Huệ 10/2/2000 Bắc Mê - Hà Giang Tày Nữ THCS TT Yên Phú Tốt Giỏi 8.8 11.5 2.50
22 030102 Phạm Minh Quang 9/20/2000 Bắc Mê - Hà Giang Kinh Nam THCS TT Yên Phú Tốt Khá 8.3 12.0 0.50
23 030103 Nguyễn Quỳnh Thư 5/4/2000 Bắc Mê - Hà Giang Kinh Nữ THCS TT Yên Phú Tốt Giỏi 9.4 11.5 2.50
24 0401001 Vũ Long Khánh 23/06/2000 Đồng Văn-Hà Giang Kinh Nam 9A THCS Đồng Văn Tốt Giỏi "9,3" "9,75" 2.50
25 0401002 Thò Mí Súng 20/03/2000 Đồng Văn-Hà Giang Mông Nam 9C PTDTNT Đồng Văn Tốt Giỏi "9,1" "5,25" 1.00
26 0401003 Nguyễn Phương Thảo 02/09/2000 Đồng Văn-Hà Giang Kinh Nữ 9A THCS Đồng Văn Tốt Khá "8,2" "4,00" 0.50
27 090101 Hà Mạnh Dũng 8/7/2000 Hà Giang Tày Nam 9A THCS Lý Tự Trọng Tốt K 8.4 15.00 7.75 K.Khích
28 090102 Trần Tuấn Đạt 15/10/2000 Hà Giang Kinh Nam 9A THCS Lý Tự Trọng Tốt Giỏi 8.6 15.50 8.25 Ba
29 090103 Ngô Thu Hà 6/1/2000 Phú Thọ Kinh Nữ 9B THCS Lý Tự Trọng Tốt Giỏi 9.4 19.00 4.75
30 090104 Vũ Hoàng Hải 8/18/2000 Hà Giang Kinh Nam 9A THCS Lý Tự Trọng Tốt Giỏi 8 17.00 2.75
31 090105 Bùi Việt Hoàn 3/5/2000 Hà Giang Kinh Nam 9A THCS Lý Tự Trọng Tốt Giỏi 8.7 19.50 4.50
32 090106 Nguyễn Viết Nam 3/15/2000 Hà Giang Kinh Nam 9A THCS Lý Tự Trọng Tốt Giỏi 9.1 19.25 8.00 K.Khích
33 090107 Nguyễn Đàm Quân 23/10/2000 Hà Giang Kinh Nam 9B THCS Lý Tự Trọng Tốt Giỏi 9.3 18.50 12.00 Nhì
34 090108 Nguyễn Thị Thu Trang 7/26/2000 Vĩnh Phúc Kinh Nữ 9A THCS TT Việt Lâm Tốt Giỏi 8.3 18.50 3.50
35 090109 Đoàn Thùy Trang 05/12/2000 Hà Giang Kinh Nữ 9A THCS Lý Tự Trọng Tốt Giỏi 8.3 15.50 7.75 K.Khích
36 090110 Hoàng Lê Trung 28/12/2000 Hà Giang Kinh Nam 9A THCS Lý Tự Trọng Tốt Giỏi 7.9 13.50 6.50 K.Khích
37 060101 Vừ Mí Cho 17/09/2000 Hà Giang Mông Nam 9A DTNT Mèo Vạc Tốt Khá 8.5 9 7.00 K.Khích
38 060102 Đặng Anh Dũng 06/09/2000 Hà Giang Kinh Nam 9A THCS Thị trấn Mèo Vạc Tốt Giỏi "7,6" 11 0.50
39 060103 Nông Thị Bích Hà 24/07/2000 Hà Giang Nùng Nữ 9A DTNT Mèo Vạc Tốt Giỏi 9.5 16 11.00 Nhì
40 060104 Lê Hoàng Hải 03/09/2000 Hà Giang Kinh Nam 9A THCS Thị trấn Mèo Vạc Tốt Khá "7,4" 10.5 1.00
41 060105 Đặng Ngọc Huy Hoàng 26/07/2000 Hà Giang Kinh Nam 9A DTNT Mèo Vạc Khá Khá 7.6 9.5 2.50
42 060106 Ly Mí Lử 05/06/2000 Hà Giang Mông Nam 9A DTNT Mèo Vạc Tốt Khá 8.6 12 5.75 K.Khích
43 100101 Ngô Tiến Dũng 08/08/2001 Xín Mần-