PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG ANH
TRƯỜNG MẦM NON HOA THUỶ TIÊN
HOẠT ĐỘNG HỌC LÀM QUEN CHỮ CÁI
Làm quen chữ a ă
Giáo viên: Hữu Hoa- Hồng Lĩnh
Làm quen chữ a, ă
Cá vàng
C
á
v
à
n
g
a
a
a
A
a
Bé đánh răng
ă
ă
A
So sánh chữ a- ă
a
ă
nguon VI OLET