làm quen chữ b,d,đ

Đăng ngày 10/26/2016 12:25:04 PM | Thể loại: Bài giảng khác | Chia sẽ bởi: Thêu Nguyễn Thị | Lần tải: 8 | Lần xem: 6 | Page: 22 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: ppt
  • làm quen chữ b,d,đ - 1
  • làm quen chữ b,d,đ - 2
  • làm quen chữ b,d,đ - 3
  • làm quen chữ b,d,đ - 4
  • làm quen chữ b,d,đ - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng làm quen chữ b,d,đ, Bài giảng khác. Phát triển ngôn ngữ Làm quen chữ cái b-d-® Nguyễn thị thêu q u ả b i ở ư b B Câu ®è cña bÐ Là qu¶ gì? Trăm con mắt nhỏ quanh mình Tóc xanh tua tủa dáng hình lưỡi gươm q u ả d ứ a q u ả d ứ a d D q u ả đ u ủ đ đ D đ d b Giờ học hôm nay cô vừa cho các con làm quen các chữ cái gì ? d b so sánh chữ b,d... nslide.com trân trọng giới thiệu đến cộng đồng tài liệu làm quen chữ b,d,đ .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Tài liệu làm quen chữ b,d,đ trong danh mục Bài giảng khác được giới thiệu bởi user Thêu Nguyễn Thị tới cộng đồng nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào danh mục Bài giảng khác , có 22 page, thuộc file .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi Bài giảng khác ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Phát triển ngôn ngữ Làm quen chữ cái b-d-® Nguyễn thị thêu q u ả b i ở ư b B Câu ®è https://nslide.com/bai-giang/lam-quen-chu-b-d-d.4pto0q.html

Nội dung

Phát triển ngôn ngữ
Làm quen chữ cái
b-d-®
Nguyễn thị thêu
q
u

b
i

ư
b
B
Câu ®è cña bÐ
Là qu¶ gì?
Trăm con mắt nhỏ quanh mình
Tóc xanh tua tủa dáng hình lưỡi gươm
q
u

d

a
q
u

d

a
d
D
q
u

đ
u

đ
đ
D
đ
d
b

Giờ học hôm nay cô vừa cho các con làm quen các chữ cái gì ?
d
b

so sánh chữ b,d
so sánh chữ b,d
đ
d

so sánh chữ d,đ
so sánh chữ d,đ
b
d
đ