Làm quen chữ b- d-đ

Đăng ngày 5/15/2013 9:40:12 AM | Thể loại: Thư viện Bài giảng | Chia sẽ bởi: Nga Lê Thị Thanh | Lần tải: 8 | Lần xem: 9 | Page: 38 | Kích thước: 3.26 M | Loại file: ppt
  • Làm quen chữ b- d-đ - 1
  • Làm quen chữ b- d-đ - 2
  • Làm quen chữ b- d-đ - 3
  • Làm quen chữ b- d-đ - 4
  • Làm quen chữ b- d-đ - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Làm quen chữ b- d-đ, Thư viện Bài giảng. . nslide trân trọng giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Làm quen chữ b- d-đ .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Thư viện Làm quen chữ b- d-đ thuộc chủ đề Thư viện Bài giảng được chia sẽ bởi user Nga Lê Thị Thanh đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã đưa vào chủ đề Thư viện Bài giảng , có 38 trang, thuộc thể loại .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Mầm non » ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo CHỦ ĐỀ :ƯỚC MƠ CỦA BÉ HOẠT ĐỘNG:PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ ĐỀ TÀI: LÀM QUEN CHỮ CÁI B - D - Đ TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI QUANG Giáo viên:Phan Thị Cẩm Túy Hoạt động 1: TRÒ CHUYỆN doanh trai bô đôi d o t đ h n r i b ô ô i , nói thêm , nói thêm , nói thêm a a b d đ b B b d d D đ D d - b d d đ Luyện tập TRÒ CHƠI 1 thử tài chiến sĩ Trò chơi 2 Ô CHỮ BÍ MẬT b i https://nslide.com/bai-giang/lam-quen-chu-b-d-d.6ws6yq.html

Nội dung

CHỦ ĐỀ :ƯỚC MƠ CỦA BÉ
HOẠT ĐỘNG:PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
ĐỀ TÀI: LÀM QUEN CHỮ CÁI B - D - Đ
TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI QUANG
Giáo viên:Phan Thị Cẩm Túy
Hoạt động 1: TRÒ CHUYỆN
doanh trai bô đôi
d
o
t
đ
h
n
r
i
b
ô
ô
i
.
.
.
a
a
b
d
đ
b
B
b
d
d
D
đ
D
d
-
b d
d đ
Luyện tập
TRÒ CHƠI 1
thử tài chiến sĩ
Trò chơi 2
Ô CHỮ BÍ MẬT
b
i
b
b
i
d
d
t
t
t
c
c
đ
đ
đ
o
o
c
b
b
b
e
u
u
e
e


a
a
Kính
chào
tạm
biệt
1
3
4
5
6
2
đ
b
i
.
.
ô
ô
đ
i
d
u
y

t
i
h
b
n
m
ũ
t
a
i
b
è
o

Một nét sổ thẳng
ngắn ngắn mà thôi
có chấm nốt rồi
trên đầu đố bạn ( i)

Một nét sổ thẳng
nằm ở bên trái
đi cùng nét cong
nằm ở bên phải
Chữ gì đố bạn ( b)

Tôi là nét thẳng
Đứng về bên phải
Cùng nét cong trái
Tạo nên chữ gì? ( d)

Cùng là anh em
Với bạn chữ d
Nhưng thêm gạch ngang
trên đầu đố bạn)2
( đ)

Có một chữ cái
hình dáng cong cong
Đó là chữ gì
nói mau cho đúng