làm quen chữ b,d,đ bài giảng Hóa học 8

Đăng ngày 3/27/2016 6:20:11 PM | Thể loại: Hóa học 8 | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 24 | FileSize: 0.65 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

4 >
Con bò
đàn dê
b
o
l
Bắp cải
d
l
o
đ
o
b d đ
dung dâng
b d
d
Dong dong
d đ
d
b
đ
d

Sponsor Documents