Chào mừng các cô về dự gi?
LÀM QUEN CHỮ CÁI
Giáo viên: Nguyễn Thị Thu
Đề tài : CHỮ Ư - C


Hoạt động 1
Ổn định lớp – Giới thiệu bài
Hàng bán trái cây
HOẠT ĐỘNG 2
NỘI DUNG
qủa bưởi
q

a
b
ư

i
ơ
u
u

qủa cam
q
u
a

c
a
m
c
c
c
Trò chơi: “VÒNG QUAY ĐOÁN CHỮ”
28
Trò chơi 2:
THI XEM ĐỘI NÀO NHANH
xin trân trọng cảm ơn
Chúc các cô và các cháu dồi dào sức khỏe
nguon VI OLET