LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Chủ đề : Quê Hương-Đất Nước-Bác Hồ
Thơ : Ảnh Bác
Gv:Huỳnh Thị Bảo Yến
Lớp : lá 1
Ngày dạy: 12/04/2021
BÀI THƠ: ẢNH BÁC
Tác giả: Trần Đăng Khoa
mỉm cười
quả na
hầm
nguon VI OLET