Làm quen với biểu thức

Đăng ngày 12/14/2017 8:21:16 AM | Thể loại: Toán học 3 | Chia sẽ bởi: Huyền Phạm Thị | Lần tải: 18 | Lần xem: 10 | Page: 11 | Kích thước: 0.94 M | Loại file: ppt
  • Làm quen với biểu thức - 1
  • Làm quen với biểu thức - 2
  • Làm quen với biểu thức - 3
  • Làm quen với biểu thức - 4
  • Làm quen với biểu thức - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Làm quen với biểu thức, Toán học 3. . https://nslide.com/bai-giang/lam-quen-voi-bieu-thuc.hxsx0q.html

Nội dung

TOÁN
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
Lớp ba
LÀM QUEN VỚI BIỂU THỨC
HOẠT ĐỘNG 1
MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ
BIỂU THỨC
Đây được gọi là các biểu thức
Hãy đọc các phép tính sau :
126 + 51
62 - 11
13 x 3
84 : 4
125 + 10 - 4
45 : 5 + 7
177
Giá trị của biểu thức 126 + 51 là 177
Hãy tính các biểu thức sau
125 + 10 - 4 =
126 + 51 =
131
Giá trị của biểu thức 125 +10 - 4 là 131
THỰC HÀNH
Hãy mở sách toán trang 78
Bài 1 : Tìm giá trị của mỗi biểu thức sau
a) 125 + 18 =
b) 161 – 50 =
c) 21 x 4 =
d) 48 : 2 =
143
111
84
24

Giá trị của biểu thức 125 + 18 là 143
Giá trị của biểu thức 161 – 50 là 111
Giá trị của biểu thức 21 x4 là 84
Giá trị của biểu thức 48 : 2 là 24
TRÒ CHƠI : ĐI TÌM BẠN
Mỗi biểu thức sau có giá trị là số nào?
BÀI 2
52 + 23
84 - 32
169-20+1
86 : 2
120 x 3
45+5+3
150
75
52
53
43
360
Về nhà xem lại bài
Chuẩn bị bài : Tính giá trị biểu thức
KÍNH CHÀO
QUÝ THẦY CÔ