PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ NHA TRANG
TRƯỜNG MN VĨNH NGỌC

Chủ đề: Nghề nghiệp
Lĩnh vực: PTNN
Hoạt động: So sánh chiều cao 3 đối tượng
Lớp: 4-5 tuổi C
Ngày thực hiện: 29/10/2020
Ng­ười thực hiện: Trần Thị Thanh Hương
Thu hút: Chơi gieo hạt
Hoạt động: So sánh chiều cao 3 đối tượng
Ôn so sánh chiều cao 2 đối tượng
So sánh chiều cao 3 đối tượng
Trò chơi: Cũng cố
CHÂN THÀNH CÁM ƠN QÚY CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ
CHÚC CÁC BÉ
CHĂM NGOAN HỌC GIỎI
nguon VI OLET