1
ÔN LUYỆN TRONG PHẠM VI 5
2
3
4
5
6
7
8
9
Chơi trò chơi cô muốn:
Lấy cho cô 3 cái muỗng
Lấy cho cô 5 chiếc đũa
Lấy cho cô 1 cái chén

Ôn đếm trong phạm vi 9
CÂU ĐỐ
Thân cành có nhiều gai
Hương thơm tỏa sáng mai
Trắng, hồng, nhung, nhiều loại
Đố bé đó là hoa gì?
10
NHẢY BÀI: CHICKEN DANCE
nguon VI OLET