Làm quen vơi toán 5B

Đăng ngày 11/24/2017 5:56:56 AM | Thể loại: Bài giảng | Chia sẽ bởi: Hoài Nguyễn Thị | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 6 | Kích thước: 5.67 M | Loại file: ppt
  • Làm quen vơi toán 5B - 1
  • Làm quen vơi toán 5B - 2
  • Làm quen vơi toán 5B - 3
  • Làm quen vơi toán 5B - 4
  • Làm quen vơi toán 5B - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Làm quen vơi toán 5B, Bài giảng. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến đọc giả tài liệu Làm quen vơi toán 5B .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Làm quen vơi toán 5B trong thể loại Bài giảng được chia sẽ bởi bạn Hoài Nguyễn Thị đến mọi người nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã đưa vào thể loại Bài giảng , có tổng cộng 6 trang, thuộc file .ppt, cùng mục còn có Bài giảng ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem HOẠT ĐỘNG Làm quen với toán Đề tài : gia đình có 6 người Chủ đề : gia đình bé giáo viên: Tạ Thị Thu 6 6 6 6 4 2 1 Bé hãy chọn nhóm có số lượng 6 6 5 https://nslide.com/bai-giang/lam-quen-voi-toan-5b.im9w0q.html

Nội dung

HOẠT ĐỘNG
Làm quen với toán
Đề tài : gia đình có 6 người
Chủ đề : gia đình bé
giáo viên: Tạ Thị Thu
6
6
6
6
4
2
1
Bé hãy chọn nhóm có số lượng 6
6
5