Lịch sử 5. Bài 2. Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước - tiet 2 nguyen truong to mong muon canh tan dat nuoc ppt

  • 14/08/2019 09:35:55
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 1.27 M, số trang : 18 ,tên tiet 2 nguyen truong to mong muon canh tan dat nuoc ppt

Slides

Lịch sử 5. Bài 2. Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước slide 1
Lịch sử 5. Bài 2. Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước slide 2
Lịch sử 5. Bài 2. Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước slide 3
Lịch sử 5. Bài 2. Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước slide 4
Lịch sử 5. Bài 2. Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước slide 5

Chi tiết

LỊCH SỬ
LỚP 5C.
NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
MONG MUỐN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC.
GIÁO VIÊN: NGUYỄN PHÚ QUỐC.
TRƯỜNG TIỂU HỌC C NHƠN MỸ.
1. Nêu những băn khoăn, suy nghĩ của Trương Định khi nhận được lệnh vua?
2. Tình cảm của nhân dân đối với Trương Định?
Thứ hai, ngày 02 tháng 09 năm 2019
Lịch sử
KIỂM TRA BÀI CŨ.
3
Nguyễn Trường Tộ
Lịch sử
Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước.
Thứ hai, ngày 02 tháng 09 năm 2019
Lịch sử
Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước.
Giới thiệu về Nguyễn Trường Tộ.
* Ông xuất thân trong một gia đình Công giáo, ở làng Bùi Chu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
* Từ bé, ông đã nổi tiếng là người thông minh, học giỏi được dân nhân trong vùng gọi là Trạng Tộ. Năm 1860, ông được sang Pháp. Trong những năm ở Pháp ông đã chú ý quan sát, tìm hiểu sự văn minh, giàu có của nước Pháp. * Nguyễn Trường Tộ sinh năm 1830 và mất năm 1871.
* Trình lên vua Tự Đức nhiều Bản điều trần.
Thứ hai, ngày 02 tháng 09 năm 2019
-
Lịch sử
Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước.
1. Tình hình nước ta lúc bấy giờ.
- Triều đình nhượng bộ Pháp.
- Kinh tế nước ta nghèo nàn, lạc hậu.
- Đất nước không đủ sức tự lập, tự cường.
* Theo em, tình hình nước ta lúc bấy giờ như thế nào mà Nguyễn Trường Tộ lại muốn canh tân?
+ Đọc nội dung SGK và TLCH
* Qua những đề nghị canh tân đất nước, Nguyễn Trường Tộ mong muốn điều gì ?
- Qua những đề nghị canh tân đất nước, Nguyễn Trường Tộ mong muốn làm cho đất nước giàu mạnh, tiến kịp các nước phát triển khác.
Thứ hai, ngày 02 tháng 09 năm 2019
Lịch sử
Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước.
Tóm lại:
Nguyễn Trường Tộ là người hiểu biết sâu rộng, có lòng yêu nước và mong muốn dân giàu nước mạnh.
- Vào nửa cuối thế kỉ XIX, khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, triều đình nhà Nguyễn nhượng bộ chúng, trong khi đó nước ta cũng rất nghèo nàn, lạc hậu không đủ sức tự lực tự cường.
- Yêu cầu tất yếu đối với hoàn cảnh của nước ta lúc bấy giờ là phải thực hiện đổi mới đất nước. Hiểu được điều đó, Nguyễn Trường Tộ đã gửi lên vua Tự Đức và triều đình nhiều bản điều trần đề nghị canh tân đất nước.
Thứ hai, ngày 02 tháng 09 năm 2019
7
2. Những đề nghề nghị canh tân đất nước:

* Những đề nghị canh tân đất nước là gì?
Mở rộng quan hệ ngoại giao, buôn bán với nhiều nước.
Thuê chuyên gia nước ngoài giúp ta phát triển kinh tế.
Xây dựng quân đội hùng mạnh.
Mở trường dạy cách sử dụng máy móc, đóng tàu, đúc súng ...
Lịch sử
Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước.
Thứ hai, ngày 02 tháng 09 năm 2019
Mở rộng quan hệ ngoại giao
Thuê chuyên gia nước ngoài
Mở trường
Xây dựng quân đội
Ngoại giao
Kinh tế
Văn hóa
Quân sự
2. Những đề nghề nghị canh tân đất nước:
* Trong các đề nghị đổi mới đó, đổi mới về mặt nào là cơ bản hàng đầu?
- Đổi mới về kinh tế là hàng đầu
Lịch sử
Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước.
Thứ hai, ngày 02 tháng 09 năm 2019
3.Thái độ của triều đình nhà Nguyễn trước đề nghị canh tân của Nguyễn Trường Tộ.
* Trước những đề nghị đổi mới đất nước, triều đình nhà Nguyễn chia làm mấy phe, đó là phe nào?
* Đề nghị của Nguyễn Trường Tộ có được chấp nhận không? Vì sao?
- Phe bảo thủ
+ Vua Tự Đức đứng về phe nào?
- Vua theo phe bảo thủ.
- Phe ủng hộ đổi mới
Lịch sử
Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước.
Thứ hai, ngày 02 tháng 09 năm 2019
Việc vua quan nhà Nguyễn phản đối đề nghị canh tân của Nguyễn Trường Tộ cho thấy họ là người như thế nào?
Lấy những ví dụ để chứng minh sự lạc hậu của vua quan nhà Nguyễn.
- Vua quan nhà Nguyễn lạc hậu, không hiểu được những thay đổi ở các nước trên thế giới.
- Triều đình nhà Nguyễn bảo thủ, không muốn có sự thay đổi. Vua Tự Đức cho rằng những phương pháp cũ đã đủ để điều khiển quốc gia rồi.
Lịch sử
Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước.
Thứ hai, ngày 02 tháng 09 năm 2019
* Việc triều đình nhà Nguyễn không chấp nhận nhưng đề nghị đổi mới đất nước đã gây nên những hậu quả gì?
- Đất nước ngày càng lạc hậu, trì trệ cuối cùng suy yếu rơi vào ách đô hộ của thực dân Pháp gần một thế kỉ (1858-1945)
Triều đình nhà Nguyễn bảo thủ, không đồng ý đổi mới.
Lịch sử
Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước.
Thứ hai, ngày 02 tháng 09 năm 2019
- Tuy không cầm vũ khí đứng lên chống Pháp nhưng thông qua những đề nghị canh tân đất nước cũng thấy ông là một người có lòng yêu nước thiết tha, mong muốn dân giàu, nước mạnh.
c. Những đề nghị đổi mới đất nước của Nguyễn Trường Tộ có ý nghĩa như thế nào?
* Ý nghĩa: Những đề nghị đổi mới đất nước của Nguyễn Trường Tộ chứng tỏ ông là người hiểu biết sâu rộng, có lòng yêu nước thiết tha, mong muốn dân giàu, nước mạnh.
Nguyễn Trường Tộ có lòng yêu nước thiết tha, mong muốn dân giàu, nước mạnh.
Lịch sử
Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước.
Thứ hai, ngày 02 tháng 09 năm 2019
** Nguyễn Trường Tộ đã nhiều lần đề nghị canh tân đất nước. Nhưng những đề nghị của ông không được vua quan nhà Nguyễn nghe theo và thực hiện.
Lịch sử
Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước.
BÀI HỌC.
Thứ hai, ngày 02 tháng 09 năm 2019
THI KỂ CHUYỆN:
NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
Lịch sử
Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước.
Thứ hai, ngày 02 tháng 09 năm 2019
DÀN Ý:
1. Nguyễn Trường Tộ sinh ra ở đâu? 2.Thuở nhỏ ông học như thế nào? 3. Năm 1860 ông được sang nước nào? 4. Ở đó ông đã quan sát và tìm hiểu gì? 5. Về nước ông đã là gì? 6.Thái độ của vua quan nhà Nguyễn như thế nào trước những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ? 7.Thái độ của người đời sau đối với ông như thế nào?
Lịch sử
Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước.
Thứ hai, ngày 02 tháng 09 năm 2019
Ông Nguyễn Xuân Phúc phó thủ tướng
thăm Mỹ từ 21/8-30/8
Đại diện thanh thiếu niên kiều bào ở Pháp tặng hoa cho Phó Thủ tướng 
CHÀO CÁC EM !

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ