Lịch sử lớp 4: Nhà Nguyễn thành lập

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Ngày đăng 2016-04-29 19:55:33 Tác giả Hài Phạm Thị Thu loại .ppt kích thước 4.16 M số trang 33
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Nhiệt liệt chào mừng Các thầy, cô giáo tham dự tiết dạy môn Lịch sửGIÁO VIÊN: Phạm Thị Thu HàiTRƯỜNG: Tiểu Học Sơn DiệmMÔN: LỊCH SỬ 4 Câu 1 :Em hãy nêu những chính sách về kinh tế của vua Quang TrungKiểm tra bài cũ:+Câu 2 :Câu 2Vì sao vua Quang Trung lại coi trọng chữ Nôm?Vì có nhiều sách viết chữ NômVì chữ Nôm là chữ của dân tộc, việc vua Quang Trung đề cao chữ Nôm là nhằm đề cao tinh thần dân tộc.Vì vua Quang Trung thích chữ NômKiểm tra bài cũ:pCâu 3 :Những chính sách tiêu biểu về kinh tế và v

  • Lịch sử lớp 4: Nhà Nguyễn thành lập - 1
  • Lịch sử lớp 4: Nhà Nguyễn thành lập - 2
  • Lịch sử lớp 4: Nhà Nguyễn thành lập - 3
  • Lịch sử lớp 4: Nhà Nguyễn thành lập - 4
  • Lịch sử lớp 4: Nhà Nguyễn thành lập - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Nhiệt liệt chào mừng
Các thầy, cô giáo tham dự tiết dạy môn Lịch sử
GIÁO VIÊN: Phạm Thị Thu Hài
TRƯỜNG: Tiểu Học Sơn Diệm
MÔN: LỊCH SỬ 4
Câu 1 :Em hãy nêu những chính sách về kinh tế của vua Quang Trung
Kiểm tra bài cũ:
+
Câu 2 :
Câu 2
Vì sao vua Quang Trung lại coi trọng chữ Nôm?
Vì có nhiều sách viết chữ Nôm
Vì chữ Nôm là chữ của dân tộc, việc vua Quang Trung đề cao chữ Nôm là nhằm đề cao tinh thần dân tộc.
Vì vua Quang Trung thích chữ Nôm
Kiểm tra bài cũ:
p
Câu 3 :
Những chính sách tiêu biểu về kinh tế và văn hoá của vua Quang Trung là:
Chiếu khuyến nông
Chiếu khuyến nông, chiếu lập học và đề cao chữ Nôm
Chiếu lập học
Kiểm tra bài cũ:
Câu 3
p
Thứ tư ngày 18 tháng 4 năm 2012
Lịch sử
+
Những hình ảnh trên của triều đại lịch sử nào?
NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP
Lịch sử
Thứ tư ngày 18 tháng 4 năm 2012
I. Hoàn cảnh ra đời của nhà Nguyễn.
II. Sự thống trị của nhà Nguyễn
+
NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP
Lịch sử
Thứ tư ngày 18 tháng 4 năm 2012
I. Hoàn cảnh ra đời của nhà Nguyễn.
Thảo luận
Nhóm 2
Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?Thời gian nào?
Nguyễn Ánh sau khi lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu là gì?Đặt kinh đô ở đâu?
Thời gian: 3 phút
Đọc thông tin SGK từ đầu đến ….Thiệu Trị, Tự Đức
S/65


1802
Lịch sử
Nhà Nguyễn thành lập
I. Hoàn cảnh ra đời của nhà Nguyễn
Sau khi vua Quang Trung qua đời, triều đại Tây Sơn suy yếu dần. Nguyễn Ánh lợi dụng tấn công nhà Tây Sơn. Năm 1802 triều Tây Sơn bị lật đổ.
Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là vua Gia Long, đặt kinh đô ở Phú Xuân (Huế).
NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP
Lịch sử
Thứ tư ngày 18 tháng 4 năm 2012
I. Hoàn cảnh ra đời của nhà Nguyễn.
Từ năm 1802 đến 1858, nhà Nguyễn đã trải qua các đời vua nào?
Nhà Nguyễn đã trải qua các đời vua :
Vua Nguyễn Ánh
Tên húy: Nguyễn Phúc Ánh
Sinh năm: 1762
Mất năm: 1820
Trị vì: 1802 – 1820
Niên hiệu: Gia Long
Vua Minh Mạng (1820 – 1840)
Vua Tự Đức (1847 – 1883)
Vua Thiệu Trị (1840 – 1847)
NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP
Lịch sử
Thứ tư ngày 18 tháng 4 năm 2012
II. Sự thống trị của nhà Nguyễn
THẢO LUẬN NHÓM 4
Câu 1: Nh÷ng sù kiÖn nµo chøng tá c¸c vua triÒu NguyÔn kh«ng muèn chia sÎ quyÒn hµnh cho ai?
Thời gian : 3 phút
Đọc thông tin SGK từ Các vua nhà Nguyễn đến ….vua quyết định
S/65
- Các vua nhà Nguyễn không đặt ngôi hoàng hậu, bỏ
chức tể tướng.
- Tự mình trực tiếp điều hành mọi việc từ trung ương
đến địa phương.

Các vua nhà Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành cho ai.
NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP
Lịch sử
Thứ tư ngày 18 tháng 4 năm 2012
II. Sự thống trị của nhà Nguyễn
Những sự kiện nào chứng tỏ các vua triều Nguyễn
không muốn chia sẻ quyền hành cho ai?
Câu 2:
Quân đội của nhà Nguyễn được tổ chức như thế nào?
NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP
Lịch sử
Thứ tư ngày 18 tháng 4 năm 2012
II. Sự thống trị của nhà Nguyễn
Đọc thông tin SGK từ Quân đội nhà Nguyễn đến hết
S/65
BỘ BINH
NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP
Lịch sử
Thứ tư ngày 18 tháng 4 năm 2012
II. Sự thống trị của nhà Nguyễn
NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP
Lịch sử
Thứ tư ngày 18 tháng 4 năm 2012
II. Sự thống trị của nhà Nguyễn
THỦY BINH
NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP
Lịch sử
Thứ tư ngày 18 tháng 4 năm 2012
II. Sự thống trị của nhà Nguyễn
TƯỢNG BINH
MÃ BINH
NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP
Lịch sử
Thứ tư ngày 18 tháng 4 năm 2012
II. Sự thống trị của nhà Nguyễn
- Quân đội nhà Nguyễn gồm nhiều thứ quân
(bộ binh, thuỷ binh, tượng binh.)
- Xây dựng thành trì vững chắc.
- Xây dựng các trạm ngựa nối liền từ cực Bắc
đến cực Nam của đất nước.
Câu 2: Quân đội của nhà Nguyễn được tổ chức như thế nào?
NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP
Lịch sử
Thứ tư ngày 18 tháng 4 năm 2012
II. Sự thống trị của nhà Nguyễn
Nhà Nguyễn quan tâm và củng cố quân đội.

Bộ luật Gia Long
NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP
Lịch sử
Thứ tư ngày 18 tháng 4 năm 2012
Câu 3: Nhà Nguyễn ban hành bộ luật mới, lịch sử gọi tên là bộ luật gì? M?c dớch c?a b? lu?t dú l� gỡ?

Bộ luật Gia Long bảo vệ tuyệt đối quyền lực của nhà vua.
II. Sự thống trị của nhà Nguyễn
Án phạt thời Nguyễn
Chuẩn bị hình phạt đánh bằng roi
Hình ảnh một hình phạt đánh bằng roi
Hình ảnh bị bắt
Xử phạt lăng trì
Một cảnh chém đầu thời Nguyễn
Nhà Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành cho ai.
Nhà Nguyễn quan tâm và củng cố quân đội.
Bộ luật Gia Long bảo vệ tuyệt đối quyền lực của nhà vua.
NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP
Lịch sử
Thứ tư ngày 18 tháng 4 năm 2012
II. Sự thống trị của nhà Nguyễn
NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP
Lịch sử
Thứ tư ngày 18 tháng 4 năm 2012
Năm 1802, Nguyễn ánh lật đổ triều Tây Sơn, lập nên triều Nguyễn.
Các vua nhà Nguyễn dùng mọi biện pháp thâu tóm quyền hành vào tay mình.
I. Hoàn cảnh ra đời của nhà Nguyễn.
II. Sự thống trị của nhà Nguyễn
p
1
2
3
TRÒ CHƠI: Ô CỬA BÍ MẬT
Kinh thành Huế
NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP
Lịch sử
Thứ tư ngày 18 tháng 4 năm 2012
Năm 1802, Nguyễn ánh lật đổ triều Tây Sơn, lập nên triều Nguyễn.
Các vua nhà Nguyễn dùng mọi biện pháp thâu tóm quyền hành vào tay mình.
I. Hoàn cảnh ra đời của nhà Nguyễn.
II. Sự thống trị của nhà Nguyễn
p
+
Câu 1:Nguyễn Ánh lật đổ triều Tây Sơn, lập nên triều Nguyễn vào năm nào ?
a. Nam 1802
b. Nam 1082
c. Nam 1858
Thứ 4 ngày 18 tháng 4 năm 2012
Lịch sử
NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP
Câu 2: Nhà Nguyễn chọn nơi nào làm kinh đô ?
a. Thăng Long
b. Hoa Lư
c. Phú Xuân
d. Cổ Loa
C�U 3:Những ý nào dưới đây thể hiện rõ sự thống trị của nhà Nguyễn ?
a. Các vua của nhà Nguyễn không chịu chia sẻ quyền hành
cho bất cứ ai.
b. Nhà Nguyễn quan tâm củng cố quân đội .
c. Nhà Nguyễn ban hành Bộ luật Gia Long với những điều luật
hết sức hà khắc
d. Tất cả các ý trên.
Xin chân thành cảm ơn Qúy thầy cô đã về dự tiết học.
Chúc Qúy thầy cô mạnh khỏe?

Nguồn:Hài Phạm Thị Thu

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Lịch sử lớp 4: Nhà Nguyễn thành lập
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngbai_giang_lich_su_lop_4_Nha_Nguyen_thanh_lap.ppt[4.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
yp0k0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2016-04-29 19:55:33
Loại file
ppt
Dung lượng
4.16 M
Trang
33
Lần tải
0
Lần xem
5
bài giảng điện tử Lịch sử lớp 4: Nhà Nguyễn thành lập

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan