5 ô Tiếng Việt
3 ô Cánh đồng của bố (tiết 3,4 )
2 ô Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 2021
Vở TV 3
Cánh đồng của bố
Bài
2
TIẾT 3 - 4
Người sinh ra mẹ em
Cùng xây nhà
Người sinh ra em
Người sinh ra bố em
a.Tìm từ ngữ có nghĩa phù hợp
với mỗi dòng sau:
Bố, mẹ (ba, má)
Ông bà nội
Ông bà ngoại
b. Tìm thêm 3- 5 từ chỉ người trong gia đình (theo mẫu).
Ông, bà
Cô, chú
M: anh, em...
Cùng xây nhà
4. Đặt 1 ‒ 2 câu giới thiệu một người thân của em (theo mẫu).
Anh Hùng
là anh trai của em.
5. Nói và nghe
a. Nói lời cảm ơn và lời chào của bọ rùa với ong, kiến, rùa, rái cá trước khi cùng mẹ về nhà.
VỞ BÀI TẬP
bố, mẹ
ông bà nội
ông bà ngoại
cô, chú, bác, dì, cậu.....
Chú Nam
là em trai của bố mình.
CHÀO TẠM BIỆT CÁC CON
nguon VI OLET