lớp 3 tự nhiên và xã hội. bài 43 rễ cây

Đăng ngày 10/28/2017 6:34:32 PM | Thể loại: Bài giảng khác | Chia sẽ bởi: Thuỳ Nguyễn Thị Thu | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 14 | Kích thước: 2.59 M | Loại file: pptx
  • lớp 3 tự nhiên và xã hội. bài 43 rễ cây - 1
  • lớp 3 tự nhiên và xã hội. bài 43 rễ cây - 2
  • lớp 3 tự nhiên và xã hội. bài 43 rễ cây - 3
  • lớp 3 tự nhiên và xã hội. bài 43 rễ cây - 4
  • lớp 3 tự nhiên và xã hội. bài 43 rễ cây - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

bài giảng lớp 3 tự nhiên và xã hội. bài 43 rễ cây, Bài giảng khác. . Chúng tôi chia sẽ đến các bạn thư viện lớp 3 tự nhiên và xã hội. bài 43 rễ cây .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , bài giảng lớp 3 tự nhiên và xã hội. bài 43 rễ cây trong chủ đề Bài giảng khác được chia sẽ bởi thành viên Thuỳ Nguyễn Thị Thu đến thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã giới thiệu vào thể loại Bài giảng khác , có 14 trang, thuộc định dạng .pptx, cùng thể loại còn có Bài giảng Khác ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Tự nhiên và xã hội Lớp 3 Kiểm tra bài cũ Chức năng chính của thân cây là gì? A, kế tiếp là Vận chuyển nước B,còn cho biết thêm Vận chuyển nhựa từ rễ lên lá và từ lá đi khắp những bộ phận của cây để nuôi cây C, nói thêm Cho bóng mát Câu hỏi Đồng hồ Đáp án B 1 2 3 Hãy kể tên những bộ phận của cây mà em biết? Trong những bộ phận của cây, bộ phận nào chìm trong lòng đất mà chúng ta https://nslide.com/bai-giang/lop-3-tu-nhien-va-xa-hoi-bai-43-re-cay.ndhw0q.html

Nội dung

Tự nhiên và xã hội
Lớp 3
Kiểm tra bài cũ
Chức năng chính của thân cây là gì?
A. Vận chuyển nước
B. Vận chuyển nhựa từ rễ lên lá và từ lá đi khắp các bộ phận của cây để nuôi cây
C. Cho bóng mát
Câu hỏi
Đồng hồ
Đáp án
B
1
2
3
Hãy kể tên các bộ phận của cây mà em biết?
Trong các bộ phận của cây, bộ phận nào chìm trong lòng đất mà chúng ta không nhìn thấy được?
Rễ
Bài mới
Rễ cây
Rễ cây
Cây có 2 loại rễ chính là rễ cọc và rễ chùm. Rễ cọc có đặc điểm là bao gồm một rễ to, dài, xung quanh rễ có đâm ra nhiều rễ con. Rễ chùm có đặc điểm là có nhiều rễ dài mọc đều ra từ gốc thành chùm.
Củ cà rốt
Cải củ
Củ nghệ
Củ khoai lang
Rễ củ
Cây đa
Cây trầu không
Rễ phụ
Đặc điểm của các loại rễ cây
Rễ cọc có đặc điểm là gồm 1 rễ to, dài, xung quanh rễ đó đâm ra nhiều rễ con
Rễ chùm có đặc điểm là có nhiều rễ mọc đều nhau thành chùm
Một số cây ngoài rễ chính còn co rễ phụ mọc ra từ thân hoặc cành
Một số cây có rễ phình to tạo thành củ, loại rễ như vậy được gọi là rễ củ
Kết luận
Có 2 loại rễ chính:………….và…………..
…………..có đặc điểm là gồm 1 rễ to, dài , xung quanh rễ có đâm ra nhiều rễ con.
…………..có đặc điểm là có nhiều rễ dài mọc đều ra từ gốc thành chùm.
Một số cây còn có ……………đâm ra từ nhánh cây và rễ phình to thành củ gọi là……………..
rễ cọc
rễ chùm
Rễ cọc
Rễ chùm
rễ phụ
rễ củ
Rễ củ
Rễ chùm
Rễ cọc
Rễ phụ
Bài tập: Hãy cho biết các loại rễ tương ứng với hình?
c.
a.
d.
b.
Bài tập: Hãy nối hình với loại rễ tương ứng với hình đó?
Rễ chùm
Rễ củ
Rễ cọc
Rễ phụ
Hãy kể tên các loại cây có rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ hoặc rễ củ mà các em biết?