Lớp 4 - Tuần 33

Đăng ngày 5/2/2017 4:58:29 PM | Thể loại: Âm nhạc 4 | Chia sẽ bởi: Nhung Mai Tu | Lần tải: 2 | Lần xem: 3 | Page: 19 | Kích thước: 1.22 M | Loại file: ppt

  • Lớp 4 - Tuần 33 - 1
  • Lớp 4 - Tuần 33 - 2
  • Lớp 4 - Tuần 33 - 3
  • Lớp 4 - Tuần 33 - 4
  • Lớp 4 - Tuần 33 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Môn âm nhạc
Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp 4A2
Lớp: 4A2
Giáo viên: Mai Tú Nhưng
Thứ ba, ngày 25 tháng 4 năm 2017
Môn: Âm Nhạc
Tiết 33:Ôn tập 3 bài hát
Thứ ba, ngày 25 tháng 4 năm 2017
Môn: Âm Nhạc
Nghe giai điệu đoán bài hát:
Tiết 33:Ôn tập 3 bài hát
Chim Sáo
Dân ca khơ-me(Nam Bộ)
Thứ ba, ngày 25 tháng 4 năm 2017
Môn: Âm Nhạc
Tiết 33:Ôn tập 3 bài hát
Chim Sáo

Hoạt động 1:
Hoạt động 1:
Ôn bài hát:
Chim Sáo
Dân ca Khơ- Me (Nam Bộ)
*Hát và gõ đệm theo nh?p:
* Trong rừng cây xanh sáo đùa sáo bay. Trong rừng
x x xx
cây xanh sáo đùa sáo bay. Ngọt thơm đom bong ơi
x x xx x
đàn chim vui bầy la là la la.
x x x xx
* Trong rừng cây xanh sáo tìm trái thơm. Trong rừng
x x xx
cây xanh tiếng đùa líu lo. Ngọt thơm đom bong ơi
x x xx x
đàn chim vui bầy la là la la.
x x x xx
Quan s¸t tranh và cho biết bức tranh dưới đây gợi cho em liên tưởng đến các bài hát nào đã được học, và tên tác giả.
Thứ ba, ngày 25 tháng 4 năm 2017
Môn: Âm Nhạc
Tiết 33:Ôn tập 3 bài hát
Chim Sáo

Chú voi con ở Bản Đôn
Nhạc và lời: Phạm Tuyên
Thứ ba, ngày 25 tháng 4 năm 2017
Môn: Âm Nhạc
Tiết 33:Ôn tập 3 bài hát
Chim Sáo
Chú voi con ở Bản Đôn

Hoạt động 1:
Hoạt động 2:
Ôn bài hát:
Chú voi con ở Bản Đôn
Nhạc và lời: Phạm Tuyên
ơi! Voi con ơi! Mau lớn nhanh có đôi ngà to.
Chú voi con ở Bản Đôn. Chưa có ngà nên còn trẻ con.
già chú đến với người. Vẫn ham ăn với lại ham chơi.
Từ rừng
Voi con
Có sức
đi khắp miền r?ng xa. Kéo gỗ cho buôn làng của ta.
Voi ơi voi ơi..
(Chú voi) con thật là khôn. Quen thiếu nhi khắp vùng Bản Đôn.
Đầu gật
gù đưa vẫy cái vòi. Khéo đung đưa theo nhịp chiêng vui. Voi con
ơi! Voi con ơi! Mau lớn nhanh có thân mình to. Khắp chốn
Tây Nguyên cần nhiều voi. Góp sức xây buôn làng đẹp…
Chú …
…tươi.
Chú voi con ở Bản Đôn
Nhạc và lời: Phạm Tuyên
Hơi nhanh - Vui
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Hát gõ đệm theo phách
Hoạt động 1:
Nghe tiết tấu đoán lời ca:
Thiếu nhi thế giới liên hoan
Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước
Thứ ba, ngày 25 tháng 4 năm 2017
Môn: Âm Nhạc
Tiết 33:Ôn tập 3 bài hát
Chim Sáo
Chú voi con ở Bản Đô
Thiếu nhi thế giới liên hoan
Hoạt động 1:
Hoạt động 3:
Ôn bài hát:
Thiếu nhi thế giới liên hoan
Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước
Thiếu nhi thế giới liên hoan
Lời 1: Ngàn dặm xa khôn ngăn anh em kết đoàn.
Biên giới sâu khôn ngăn mối dây thân tình.
Loài giặc kia, khôn ngăn tình yêu chứa chan, của đoàn thiếu nhi hằng mong yên vui thái bình.
* Điệp khúc:
Vui liên hoan thiếu nhi thế giới.
Ta ca hát vang lên niềm vui.
Ca vang lên vang lên tay nắm tay qua biển núi.
Trông tươi lai tươi sáng tiến lên theo nhịp đời.
Vang khúc ca yêu đời.
Lời 2: Vàng, đen, trắng, nước da không chia tấm lòng.
Cơn chiến chinh khôn ngăn chúng ta trao tình.
Cùm hoặc gông khôn ngăn đoàn ta ước mong một ngày sáng tươi cùng nhau liên hoan thái bình.
* Điệp khúc:

Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước
Thiếu nhi thế giới liên hoan
Lời 1: Ngàn dặm xa khôn ngăn anh em kết đoàn.
Biên giới sâu khôn ngăn mối dây thân tình.
Loài giặc kia, khôn ngăn tình yêu chứa chan, của đoàn thiếu nhi hằng mong yên vui thái bình.
* Điệp khúc:
Vui liên hoan thiếu nhi thế giới.
Ta ca hát vang lên niềm vui.
Ca vang lên vang lên tay nắm tay qua biển núi.
Trông tươi lai tươi sáng tiến lên theo nhịp đời.
Vang khúc ca yêu đời.
Lời 2: Vàng, đen, trắng, nước da không chia tấm lòng.
Cơn chiến chinh khôn ngăn chúng ta trao tình.
Cùm hoặc gông khôn ngăn đoàn ta ước mong một ngày sáng tươi cùng nhau liên hoan thái bình.
* Điệp khúc:

Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước
Hát gõ đệm theo nhịp :
Hoạt động 1:
Về nhà ôn 3 bài hát vừa ôn.
Tìm thêm 1 vài động tác vận động phụ hoạ cho 3 bài hát vừa ôn.
Chúc các em chăm ngoan học giỏi