PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO LỤC NAM
TRƯỜNG MẦM NON THANH LÂM
Giáo án
Hoạt động khám phá: Tìm hiểu con gà con
Giáo viên: Đỗ Thị Tuyển
Lớp: MG 4-5 tuổi B5
Hoạt động 1: Ổn định giới thiệu
Hát bài hát" Đàn gà con"
Hoạt động 2:
Khỏm phỏ tỡm hi?u d?c di?m con g� con
Mình gà
Chân gà
Đầu gà
Mắt gà
mỏ gà
gà trống
gà mái
gà tre
con vịt
con ngỗng
Chúc các bé chăm ngoan học giỏi
KẾT THÚC TIẾT HỌC