PHÒNG GD& ĐT LỤC NAM
TRƯỜNG MN THANH LÂM
Chủ đề : Thế giới động vật
Đề tài : CÁO THỎ VÀ GÀ TRỐNG
Trẻ: 4 - 5 tuổi
LÀM QUEN VĂN HỌC
Giáo viên: Đỗ Thị Tuyển
Câu chuyện: "Cáo, thỏ và gà trống"
- Trong truyện có những nhân vật nào?

Nhà của cáo làm bằng gì? Bạn nào biết gì về ngôi nhà bằng băng?
Nhà của thỏ làm bằng gì?

Ai đuổi được cáo ra khỏi nhà của thỏ?

Cúc cù cu cu!
Ta vác hái trên vai
Đi tìm Cáo gian ác.
Cáo ở đâu ra mau ra mau!
Tại sao bác Gấu và bầy chó không đuổi được cáo đi?
Khái quát, giáo dục trẻ
Giọng của thỏ (bác Gấu, bầy chó, cáo, anh gà trống) ra sao?
Kể lần 2: Cho trẻ kể cùng cô trên powerpont