CÂU LẠC BỘ BÉ YÊU THƠ
Giáo án: lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
Bài thơ: Trăng Sáng
Giáo viên: Phạm Thị Hồng Thúy
Phần thứ nhất: Nghe thấu đọc tài
Phần thứ hai: Câu hỏi giao lưu
Phần thứ ba: Bé tài năng
Phần thứ nhất:
Nghe thấu đọc tài
Phần thứ hai:
Câu hỏi giao lưu
Cô vừa đọc bài thơ có tên là gì?

Bài thơ do ai sáng tác?
Bài thơ nói về cái gì?
-Sân nhà em trong bài thơ như thế nào?
- Sân nhà em sáng nhờ đâu?
Câu thơ nào cho thấy trăng ở đâu cũng có?
Các bé thấy trăng đẹp không? Có yêu trăng không?
- Trăng trong bài thơ được ví tròn như cái gì?
- Khi trằn khuyết tác giả ví giống hình ảnh gì?
Phần thứ ba:
Bé tài năng
Câu lạc bộ: Bé yêu thơ
xin khép lại tại đây
chúc các cô giáo mạnh khỏe
Chúc các bạn chăm ngoan