slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12

LQVT: SẮP XẾP THEO QUY TẮC bài giảng Lớp 4 tuổi

Đăng ngày 6/30/2015 5:22:31 PM | Thể loại: Lớp 4 tuổi | Lần tải: 37 | Lần xem: 0 | Page: 12 | FileSize: 12.38 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Chủ đề: THỰC VẬT
HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN
ĐỀ TÀI: " SẮP XẾP THEO QUY TẮC"
GV:Trần Thị Ngọc Cẩm
LỚP Dạy:B1

TRƯỜNG MẪU GIÁO VẠN LONG
1
1
2
1
-
1 - 2
TRÒ CHƠI 1
BÉ NHANH TRÍ
TRÒ CHƠI 2:
CHUNG SỨC CHUNG TÀI
KẾT THÚC

Sponsor Documents