slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9

LQVT: So sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4. bài giảng Bài giảng

Đăng ngày 1/4/2012 9:22:49 AM | Thể loại: Bài giảng | Lần tải: 26 | Lần xem: 0 | Page: 9 | FileSize: 11.23 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Chủ đề: động vật nuôi trong gia đình
môn dạy: làm quen với toán
Đề tài: so sánh, thêm bớt để tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4

Triển lãm các con vật nuôi trong gia đình
Triển lãm các con vật nuôi trong gia đình
Triển lãm các con vật nuôi trong gia đình
Triển lãm các con vật nuôi trong gia đình
Triển lãm các con vật nuôi trong gia đình

Sponsor Documents