LS5: Phan Bội Châu và Phong trào Đông Du

Đăng ngày 11/5/2016 7:58:30 PM | Thể loại: Bài giảng | Chia sẽ bởi: Dương Trương Thị Thanh | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 30 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: ppt
  • LS5: Phan Bội Châu và Phong trào Đông Du - 1
  • LS5: Phan Bội Châu và Phong trào Đông Du - 2
  • LS5: Phan Bội Châu và Phong trào Đông Du - 3
  • LS5: Phan Bội Châu và Phong trào Đông Du - 4
  • LS5: Phan Bội Châu và Phong trào Đông Du - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng LS5: Phan Bội Châu và Phong trào Đông Du, Bài giảng. PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ TRƯỜNG TH NGÔ QUYỀN Tiết Lịch sử: Phan Bội Châu và phong trào Đông du Giáo viên dạy: Trương Thị Thanh Dương CHÀO MỪNG ĐOÀN GIÁO SINH THỰC TẬP K40 DỰ GIỜ LỚP 5B! Trò chơi: ĐỐ BẠN Câu đố 1: Đố bạn nêu được một vài đặc điểm mới về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam đầu thế kỉ... nslide.com giới thiệu tới bạn đọc tài liệu LS5: Phan Bội Châu và Phong trào Đông Du .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , bài giảng LS5: Phan Bội Châu và Phong trào Đông Du trong chuyên mục Bài giảng được chia sẽ bởi thành viên Dương Trương Thị Thanh tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được đưa vào mục Bài giảng , có 30 page, thuộc file .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ TRƯỜNG TH NGÔ QUYỀN Tiết Lịch sử: Phan Bội Châu và phong trào Đông du Giáo viên dạy: Trương Thị Thanh Dương CHÀO MỪNG ĐOÀN GIÁO SINH THỰC TẬP K40 DỰ GIỜ LỚP https://nslide.com/bai-giang/ls5-phan-boi-chau-va-phong-trao-dong-du.5u5o0q.html

Nội dung

PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ
TRƯỜNG TH NGÔ QUYỀN
Tiết Lịch sử: Phan Bội Châu và phong trào Đông du
Giáo viên dạy: Trương Thị Thanh Dương
CHÀO MỪNG
ĐOÀN GIÁO SINH THỰC TẬP K40 DỰ GIỜ LỚP 5B!
Trò chơi: ĐỐ BẠN
Câu đố 1: Đố bạn nêu được một vài đặc điểm
mới về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam đầu thế
kỉ XX?
Câu đố 2
Đi tìm nhân vật lịch sử
Câu 1: Nhân vật này với mong muốn được canh tân đất nước.
Câu 2:
Thôi đành đắc tội khi quân
Cùng dân ở lại cầm gươm giết thù. (Đố biết là ai?)
Câu 3:
Kinh thành đang giấc ngủ say
Bỗng đâu sấm lửa sáng lòng Hương Giang.
Giặc Tây sửng sốt kinh hoàng Dàn quân phản kích tiến vào đế Kinh.
Đây là sự kiện gì và do ai lãnh đạo?
Câu 4: Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa vị vua nào để ra chiếu Cần Vương.
PHAN BỘI CHÂU
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
Hết giờ
Time
Hoạt động 1: Tìm hiểu đôi nét về Phan Bội Châu.
Giới thiệu sơ lược về Phan Bội Châu?
Hoạt động 2: Sơ lược về phong trào Đông du.
Phong trào Đông du bắt đầu diễn ra từ năm nào và do ai lãnh đạo? Mục đích của phong trào này là gì?
Nhóm đôi
4 phút
Hoạt động 3: Kết quả và ý nghĩa của phong trào Đông du.
- Phong trào Đông du có kết quả như thế nào? Nguyên nhân nào dẫn đến kết quả đó?
Nhóm 4 - 3 phút
Hoạt động 3: Kết quả và ý nghĩa của phong trào Đông du.
Chính phủ Nhật ra lệnh trục xuất những người yêu nước Việt Nam và Phan Bội Châu khỏi Nhật Bản.
Đầu năm 1909, phong trào Đông du tan rã
Thực dân Pháp câu kết với Nhật chống phá phong trào Đông du.
KẾT QUẢ
Ý nghĩa của phong trào Đông du:
- Phong trào tuy thất bại nhưng đã thể hiện tinh thần yêu nước của Phan Bội Châu và nhân dân ta.
- Thất bại của phong trào Đông du càng củng cố thêm quyết tâm ra đi tìm con đường cứu nước mới của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành.
k
ì
d
i
u

ô
c
h

KHÁM PHÁ
1
2
3
4
5
1. Phong trào này đi về hướng Đông.
2. Quê hương của người sáng lập ra phong trào này.
3. Tổ chức yêu nước chống Pháp theo chủ trương tiến bộ.
4. Đưa nước ta thoát khỏi áp bức, bóc lột.
5. Những người này ở giai đoạn trưởng thành.
N G H Ệ A N
T H A N H N I Ê N
H Ộ I D U Y T Â N
D Ơ N G D U
?
?
?
?
?
C�u ch? d?:
P H A N B Ộ I C H Â U
C Ứ U N Ư Ớ C
Những hình ảnh
thể hiện sự khâm phục kính trọng
đối với Phan Bội Châu
Tượng cụ Phan Bội Châu
Ngày nay vẫn còn căn nhà nhỏ của ông nơi Bến Ngự, Huế
Trường học mang tên Phan Bội Châu
Trường học mang tên Phan Bội Châu
Trường học mang tên Phan Bội Châu
Phan Bội Châu
Đường phố mang tên Phan Bội Châu
Phố Phan Bội Châu ở Hà Nội
Phố Phan Bội Châu – Hà Nội
Bia kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt-Nhật từ phong trào Đông du
Lăng mộ Phan Bội Châu
Sử sách ca ngợi, ghi tên ông
một chí sĩ yêu nước của cách mạng Việt Nam
Phan Bội Châu (1867 - 1940)
GHI NHỚ
Phan B?i Chõu l� nh� yờu nu?c
tiờu bi?u c?a Vi?t Nam d?u th? k? XX.
Phong tr�o Dụng du do ụng c? d?ng,
t? ch?c nh?m d�o t?o nhõn t�i
c?u nu?c.
Chân thành cảm ơn