Luyện tập chung Trang 124 - luyen tap chung trang 124 ppt

  • 11/02/2019 08:11:09
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 2.07 M, số trang : 20 ,tên luyen tap chung trang 124 ppt

Slides

Luyện tập chung Trang 124 slide 1
Luyện tập chung Trang 124 slide 2
Luyện tập chung Trang 124 slide 3
Luyện tập chung Trang 124 slide 4
Luyện tập chung Trang 124 slide 5

Chi tiết

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XUÂN
THÀNH PHỐ BẮC KẠN
Toán – Lớp 4B
Luyện tập chung
( Trang 125).


4
6
So sánh các phân số sau:
Toán
Luyện tập chung
(Tr.124 – 125)


8
2. Đặt tính rồi tính
53 867 + 49 608
c) 864752 - 91846
c) 482 x 307
d) 18490 : 215
Bài làm
53 867
49 608
103 475
+
482
307
3374
x
14460
147974
9
Câu 1
Câu 2
Câu 5
Câu 3
Câu 4
10
Câu 1
11
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Dãy phân số nào dưới đây được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?
Chào tạm biệt !

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ