Luyện tập chung Trang 16

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Ngày đăng 2017-08-31 20:38:17 Tác giả Thu Bùi Hoài loại .ppt kích thước 0.64 M số trang 11
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

LUYỆN TẬP CHUNGMATH 5 Bài 1: Tính Muốn cộng hai phân số khác mẫu số?Bài 1: Tính ToánLuyện tập chung Bài 2: Tính Muốn trừ hai phân số ta làm như thế nào ?Bài 2: Tính ToánLuyện tập chungBài 3: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:?A.B.C.D. Bài 4: Viết các số đo độ dài ( theo mẫu )Mẫu: 9m 5dm=9m+9m5dm; 7m3dm; 8dm9cm; 12cm5mmToánLuyện tập chungBài 5: Biết quãng đường AB dài 12km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét ?Tóm tắt:12km?kmBài giảiMỗi phần quãng đường AB dài là: 12:3 = 4 (km)Quãng đư

 • Luyện tập chung Trang 16 - 1
 • Luyện tập chung Trang 16 - 2
 • Luyện tập chung Trang 16 - 3
 • Luyện tập chung Trang 16 - 4
 • Luyện tập chung Trang 16 - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

LUYỆN TẬP CHUNG
MATH 5

Bài 1: Tính
Muốn cộng hai phân số khác mẫu số?
Bài 1: Tính
Toán
Luyện tập chung

Bài 2: Tính
Muốn trừ hai phân số ta làm như thế nào ?
Bài 2: Tính

Toán
Luyện tập chung
Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:
?
A.
B.
C.
D.

Bài 4: Viết các số đo độ dài ( theo mẫu )
Mẫu: 9m 5dm=9m+
9m5dm; 7m3dm; 8dm9cm; 12cm5mm
Toán
Luyện tập chung
Bài 5: Biết quãng đường AB dài 12km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét ?
Tóm tắt:
12km
?km
Bài giải
Mỗi phần quãng đường AB dài là:
12:3 = 4 (km)
Quãng đường AB dài là :
4x10 = 40 (km)
Đáp số : 40 km
Bài giải
Quãng đường AB dài là :
12: 4 10 = 40 (km)
Đáp số : 40 km
Chúc các em vui vẻ!

Nguồn:Thu Bùi Hoài

 
 
 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngT13__Luyen_tap_chung.ppt[0.64 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
n89u0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-08-31 20:38:17
Loại file
ppt
Dung lượng
0.64 M
Trang
11
Lần tải
0
Lần xem
5
bài giảng điện tử Luyện tập chung Trang 16

bài giảng có liên quan

 • Luyện tập chung Trang 16
  Toán học
  Luyện tập chung Trang 16

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2017

  Xem: 0

 • Luyện tập chung Trang 16
  Toán học
  Luyện tập chung Trang 16

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2017

  Xem: 0

 • Luyện tập chung Trang 16
  Toán học
  Luyện tập chung Trang 16

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2017

  Xem: 0

 • Luyện tập chung Trang 16
  Toán học 5
  Luyện tập chung Trang 16

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập chung Trang 16
  Toán học 5
  Luyện tập chung Trang 16

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2016

  Xem: 0

 • Luyện tập chung Trang 16
  Toán học 5
  Luyện tập chung Trang 16

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2017

  Xem: 0

 • Luyện tập chung Trang 16
  Toán học 5
  Luyện tập chung Trang 16

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập chung Trang 16
  Toán học 5
  Luyện tập chung Trang 16

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2017

  Xem: 0

 • Luyện tập chung Trang 16
  Toán học 5
  Luyện tập chung Trang 16

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập chung Trang 16
  Toán học 5
  Luyện tập chung Trang 16

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2017

  Xem: 0