Luyện Tập chung trang 64

Đăng ngày 11/23/2017 5:24:05 PM | Thể loại: Toán học 1 | Chia sẽ bởi: Lý Nguyễn Ngọc | Lần tải: 5 | Lần xem: 3 | Page: 18 | Kích thước: 14.80 M | Loại file: ppt

  • Luyện Tập chung trang 64 - 1
  • Luyện Tập chung trang 64 - 2
  • Luyện Tập chung trang 64 - 3
  • Luyện Tập chung trang 64 - 4
  • Luyện Tập chung trang 64 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

www.themegallery.com
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ
LỚP: 1A3
3 + 2 =
2 + 3 =

1/ Tính:
4+1= 5-2 = 2+0= 5-4 = 1-1=
2+3= 5-3 = 4-2 = 4-1 = 4-1=

5
5
1
2
3
2
2
3
0
3


Bài 2:Tính
3 + 1 + 1 =
5 – 2 – 2 =
5
1
www.themegallery.com
Thư giãn
Bài 3: Số ?
3 +
4 -

2
1
3
0
= 5
5 -
= 4
= 1
2 +
= 2Bài 4: Viết phép tính thích hợp:


a)
b)
Viết phép tính thích hợp:
Bài 4:
a)
2
+
2
4
=
b)
4
=
1

3
Bài 4:
Viết phép tính thích hợp:


Tìm nhà cho các con vật
1
2
3
4
5
Kính chúc quý cô nhiều sức khỏe!