nslide.com Thư viện tài liệu giáo án bài giảng Thư viện giáo án điện tử,thư viện tài liệu, thư viện giáo án, thư viện bài giảng,thư viện đề thi,
mầm non,tiểu học,cấp 1, cấp 2, cấp 3, lớp 1,lớp 2,lớp 3,lớp 4,lớp 5,lớp 6,lớp 7,lớp 8,lớp 9,lớp 10,lớp 11,lớp 12, giáo trình, luận văn, đồ án, khóa luận
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Bài giảng điện tử Luyện tập Trang 119

Bài giảng điện tử Toán học 5 Luyện tập Trang 119

Loại file: ppt
Ngày chia sẽ: 2/24/2017 10:57:42 AM
Kích thước: 0.00 M
Lần tải: 4
Tác giả: Cơ Phạm Thị Huyền
Nguồn: suu tam
File đính kèm: luyen_tap_trang_119_Huyen_Co.ppt
Xem: 3
Số trang 29 trang
Download miễn phí, free 100%

Xin hãy download về máy để xem Bài giảng điện tử Toán học 5, Mien phi 100%

SLIDE

Bài giảng điện tử Toán học 5 Luyện tập Trang 119

Loại file: ppt | Kích thước: 0.00 M | Lần tải: 4 | Xem: 3 | Số trang 29 trang

MÔ TẢ TÀI LIỆU

Download Bài giảng điện tử Toán học 5 Luyện tập Trang 119 mien phi,tai lieu Luyện tập Trang 119 mien phi,bai giang Luyện tập Trang 119 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Kính chúc các thầy, cô giáo và các em sức khỏe.
Nguười thực hiện:
Ph?m Th? Huy?n Co
chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ lớp 5/2.
Môn: Toán
PHÒNG GD-ĐT BIÊN HÒA
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG VINH

Baïn haõy choïn moät người maø baïn thích vaø thöïc hieän yeâu caàu ñi keøm.

Trò chơi : TÌM B?N TH�N
Tôi là ai ?
* Tôi là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1m. Bạn đoán xem tôi là ai?
* Tôi chính là: Mét khối (m3).
m3 là gì ?
* m3 là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1m.
* Mỗi đơn vị đo thể tích gấp bao nhiêu lần đơn vị bé tiếp liền?
* Mỗi đơn vị đo thể tích gấp 1000 lần đơn vị bé tiếp liền.
* Mỗi đơn vị đo thể tích bằng bao nhiêu lần đơn vị lớn tiếp liền?
* Mỗi đơn vị đo thể tích bằng đơn vị lớn tiếp liền.
1000

2) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
5,216m3 =……. dm3 = ..... cm3
5216000
5216
Luyện tập
5m3; 2010cm3; 2005dm3; 10,125m3;
0,109cm3; 0,015dm3;
1a/ Đọc các số đo:
;
0,109dm3
2010 cm3
10,125m3
0,115m3
2005 dm3
5m3
6
2
3
1
4
m3
dm3
95
100
Bạn được
nhận một
phần quà
4
8
9
1
Đọc các số đo:
7
Trò chơi: Con số may mắn
5
* Cách đọc các số đo thể tích:
* Cách đọc các số đo thể tích:
Đọc phần số rồi đọc đơn vị đo.
b) Viết các số đo thể tích:
Một nghìn chín trăm năm mươi hai xăng-ti-mét khối:
Hai nghìn không trăm mười lăm mét khối:
Ba phần tám đề-xi-mét khối:
Không phẩy chín trăm mười chín mét khối:
b) Viết các số đo thể tích:
Một nghìn chín trăm năm mươi hai xăng-ti-mét khối:
1952
cm3
b) Viết các số đo thể tích:

Hai nghìn không trăm mười lăm mét khối:
2015 m3
b) Viết các số đo thể tích:
Ba phần tám đề-xi-mét khối:
8
dm3
b) Viết các số đo thể tích:

Không phẩy chín trăm mười chín mét khối:
0,919m3
b) Viết các số đo thể tích:
Một nghìn chín trăm năm mươi hai xăng-ti-mét khối:
Hai nghìn không trăm mười lăm mét khối:
Ba phần tám đề-xi-mét khối:
Không phẩy chín trăm mười chín mét khối:
1952
2015m3
8
0,919m3
cm3
dm3
* Cách viết các số đo thể tích:
* Cách viết các số đo thể tích:
Viết phần số rồi viết đơn vị đo.
Bài 2
Đúng ghi Đ sai ghi S:
0,25m3 là:
a) Không phẩy hai mươi lăm mét khối
b) Không phẩy hai trăm năm mươi mét khối
c) Hai mươi lăm phần trăm mét khối
d) Hai mươi lăm phần nghìn mét khối
Đ
Đ
Đ
0,25m3 = 0,250m3
S
Bài 3
So sánh các số sau đây:
913, 232 413 m3 913 232 413 cm3
b)
12 345
1 000
m3
12,345 m3
8 372 361
100
m3
c)
8 372 361dm3
a)Bài 3
So sánh các số sau đây:
913,232 413 m3 913 232 413 cm3
b)
12 345
1000
m3
12,345 m3
913 232 413 cm3
12,345 m3
a)


=
=
913,232 413 m3
Bài 3
So sánh các số sau đây:
8372361
100
m3
8372361dm3

>
83723,61 m3
83723610 dm3
c)
83723,61 m3
8372,361 m3
Bài 3
So sánh các số sau đây:
913,232413 m3 913232413 cm3
b)
12345
1000
m3
12,345 m3
8372361
100
m3
c)
8372361dm3
a)
=
=
>
“Không phẩy một trăm linh tám đề-xi-mét khối” viết là :
a. 0,180 dm3
b. 1,80 dm3
c. 0,108 m3
d. 0,108 dm3
6,789 dm3= … cm3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :
a. 6789 cm3
b. 6789 dm3
c. 678,9 m3
d. 0,6789m3
<
1. Đọc số đo thể tích.
2. Viết số đo thể tích.
3. Đổi đơn vị đo thể tích và so sánh số đo thể tích.
Ti?T H?C K?T TH�C
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ!
Kính chúc quý thầy cô
khoẻ mạnh và hạnh phúc.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
SAU ĐÓ BẤM
Download luyen_tap_trang_119_Huyen_Co.ppt