Luyện tập Trang 37 - toan luyen tap tuan 8 trang 37 pptx

  • 2 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: pptx , dung lượng : 0.11 M, số trang : 4 ,tên toan luyen tap tuan 8 trang 37 pptx

Slides

Luyện tập Trang 37 slide 1
Luyện tập Trang 37 slide 2
Luyện tập Trang 37 slide 3
Luyện tập Trang 37 slide 4

Chi tiết

6 + 5 = 6 + 6 =
5 + 6 = 6 + 10 =

11
11
14
13
10
8 + 6 = 9 + 6 =
6 + 7 = 7 + 6 =
6 + 4 = 6 + 8 =
6 + 9 = 4 + 6 =
15
12
16
15
13
14
10
Thứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2018
Toán
Luyện tập
Bài 1: Tính nhẩm
31
53
54
35
41
Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:
Bài 4: Giải bài toán theo tóm tắt sau.
Bài giải
Số cây đội 2 trồng được là:
46 + 5 = 51 (cây)
Đáp số: 51 cây
Bài 5: Trả lời câu hỏi nhận biết số lượng hình
a. Cĩ m?y hình tam gi�c ?
- Có 3 hình tam giác.
b. Cĩ m?y hình t? gi�c ?
- Cĩ 3 hình t? gi�c.

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ