Luyện tập Trang 68

Đăng ngày 11/23/2017 7:01:51 PM | Thể loại: Toán học 5 | Chia sẽ bởi: Thức Võ Công | Lần tải: 7 | Lần xem: 2 | Page: 9 | Kích thước: 5.49 M | Loại file: ppt
  • Luyện tập Trang 68 - 1
  • Luyện tập Trang 68 - 2
  • Luyện tập Trang 68 - 3
  • Luyện tập Trang 68 - 4
  • Luyện tập Trang 68 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Luyện tập Trang 68, Toán học 5. . nslide trân trọng giới thiệu tới các bạn tài liệu Luyện tập Trang 68 .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , bài giảng Luyện tập Trang 68 thuộc chuyên mục Toán học 5 được giới thiệu bởi thành viên Thức Võ Công tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được giới thiệu vào thể loại Toán học 5 , có tổng cộng 9 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem Thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2017 Toán Năm học: 2016 - 2017 * Khi chia một số ngẫu nhiên cho một số ngẫu nhiên mà còn dư ta làm như thế nào? * Khi chia một số ngẫu nhiên cho một số ngẫu nhiên mà còn dư ta làm như sau: - Viết dấu phẩy vào bên phải số thương, bên cạnh đó - Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp, ngoài ra - Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, https://nslide.com/bai-giang/luyen-tap-trang-68.358w0q.html

Nội dung

Thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2017
Toán
Năm học: 2016 - 2017
* Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư ta làm như thế nào?
* Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư ta làm như sau:
- Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.
- Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp.
- Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và có thể cứ làm như thế mãi.
Kiểm tra bài cũ:
Thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2017
Toán
Đặt tính rồi tính:
1 4 5
2
4
,
0
8
0
2 5 4
6
1
,
0
2
2
0
5
0
a) 14 : 5 b) 25 : 4
Kiểm tra bài cũ:
Thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2017
Toán
3
a) 5,9 : 2 + 13,06 =
b) 35,04 : 4 - 6,87 =
c) 167 : 25 : 4 =
d) 8,76 x 4 : 8 =
Luyện tập
Thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2017
Toán
1) Tính
2,95 + 13,06 =16,01
8,76 - 6,87 =1,89
6,68 : 4 =1,67
35,04 : 8 = 4,38
Thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2017
Toán
Tóm tắt
- Chiều dài :
- Chiều rộng :
- PHCN : ...?m
- SHCN : ...?m2
Giải
Chiều rộng của mảnh vườn là :
24 : 5 x 2 = 9,6 (m)
Chu vi của mảnh vườn là :
(24 + 9,6) x 2 = 67,2
Diện tích của mảnh vườn là :
24 x 9,6 = 230,4 (m2)
ĐS : 67,2 m ; 230,4 m2
 
Luyện tập
24m
?m
Bài 4) Trong 3 giờ xe máy đi được 93km. Trong 2 giờ ô tô đi được 103km. Hỏi mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét ?
Thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2017
Toán
Luyện tập
Giải
Trung bình mỗi giờ xe máy đi được là :
93 : 3 = 31 (km)
Trung bình mỗi giờ ô tô đi được là:
103 : 2 = 51,5 (km)
Mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy là :
51,5 - 31 = 20,5 (km)
ĐS : 20,5 km
Tóm tắt
- Xe máy:
- Ô tô :
93km
103km
- Một giờ ô tô hơn xe máy ?km
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Ai nhanh, ai đúng
Chọn phép tính đúng
15 4
30 37,5
20
0
15 4
30 375
20
0
15 4
30 3,75
20
0
b
c
A
Hết giờ
Luyện tập
Thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2017
Toán
* Về nhà học thuộc qui tắc và làm lại các bài tập.
* Chuẩn bị bài Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
Thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2017
Toán
Luyện tập
Chúc các em
chăm ngoan học giỏi!
Thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2017
Toán
Luyện tập