Luyện tập về tính diện tích

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       21      0
Ngày đăng 2019-01-18 22:40:52 Tác giả Hùng Đặng Ngọc loại .ppt kích thước 2.25 M số trang 14
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐỒNG XUÂNTrường tiểu học Xuân Lãnh 1Chào mừng quý thầy cô.Về dự giờ thăm lớpMôn : Toán ( Tiết 101 )Lớp :5GV : Đặng Ngọc HùngDạy Trường TH Xuân Lãnh 1Đồng Xuân - Phú Yên.Kiểm tra b�i cu : Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 25 m, chiều rộng 15m ?Bài giảiDiện tích hình chữ nhật là:25 x 15 = 375 (m2)Đáp số: 375 m2Các bạn làm đúng rồi! Hoan hô... Thöù bảy ngaøy 19 thaùng 01 naêm 2019 Toán: Khởi độngLuyện tập về tính diện tích Vớ d?: Tính diện tích mảnh đất có kích thước th

  • Luyện tập về tính diện tích - 1
  • Luyện tập về tính diện tích - 2
  • Luyện tập về tính diện tích - 3
  • Luyện tập về tính diện tích - 4
  • Luyện tập về tính diện tích - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐỒNG XUÂN

Trường tiểu học Xuân Lãnh 1
Chào mừng quý thầy cô.
Về dự giờ thăm lớp
Môn : Toán ( Tiết 101 )
Lớp :5

GV : Đặng Ngọc Hùng
Dạy Trường TH Xuân Lãnh 1
Đồng Xuân - Phú Yên.
Kiểm tra b�i cu :
Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 25 m, chiều rộng 15m ?
Bài giải
Diện tích hình chữ nhật là:
25 x 15 = 375 (m2)
Đáp số: 375 m2
Các bạn làm đúng rồi! Hoan hô...
Thöù bảy ngaøy 19 thaùng 01 naêm 2019
Toán:
Khởi động
Luyện tập về tính diện tích
Vớ d?: Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hỡnh vẽ bên:
20m
20m
40,5m
25m
25m
20m
20m
Hình dạng mảnh đất trong bài có thuộc dạng hình các em đã học không ?
Hãy nghĩ cách chia mảnh đất thành các hình mà các em đã học.
A
B
C
D
K
H
M
N
E
G
P
Q
Thöù bảy ngaøy 19 thaùng 01 naêm 2019
Toán:
-Ta chia mảnh đất thành hỡnh ch? nhật ABCD và hai hỡnh vuông EGHK và MNPQ
20 m
20 m
20 m
20 m
25 m
25 m
40,1 m
-Tính tổng diện tích của hình ABCD hình EGHK và hình MNPQ ta được diện tích của mảnh đất.
A
B
C
D
E
G
K
H
M
N
P
Q
Thöù bảy ngaøy 19 thaùng 01 naêm 2019
Toán: Luyện tập về tính diện tích
-Ta chia mảnh đất thành 3 hỡnh ch? nhật, ch? nh?t nhật AKMD hình chữ nhật EGPQ và hình chữ nhật HBCN .
40,1 m
20 m
20 m
20 m
20 m
25 m
25 m
-Tính tổng diện tích hình hình chữ nhật AKMD hình chữ nhật EGPQ và hình chữ nhật HBCN ta sẽ tính được diện tích mảnh đất.
40,1 m
A
B
C
D
E
G
H
K
M
N
Q
P
Thöù bảy ngaøy 19 thaùng 01 naêm 2019
Toán: Luyện tập về tính diện tích
* Dựa vào hai cách chia mảnh đất em hãy giải bài toán bằng một trong hai cách đó.
20 m
20 m
20 m
20 m
40,1 m
40,1 m
20 m
20 m
20 m
20 m
Cách1:
Cách2:
25 m
25 m
25 m
25 m
A
B
C
D
E
G
H
K
M
N
P
Q
A
B
C
D
K
H
M
N
G
E
P
Q
Thöù bảy ngaøy 19 thaùng 01 naêm 2019
Toán: Luyện tập về tính diện tích
40,1 m
20 m
20 m
20 m
20 m
25 m
25 m
Bài giải
Ta chia mảnh đất thành ba hình, hình chữ nhật ABCD hình vuông EGHK và MNPQ
Diện tích của hai hình vuông EGHK và MNPQ là:
20 x 20 x 2 = 800 (m2)
Chiều dài hình chữ nhật ABCD là:
25 +20 + 25 = 70(m)
Diện tích của hình chữ nhật ABCD là:
70 x 40,1 = 2807 (m2)
Diện tích mảnh đất là:
Đáp số: 3607 m2
2807 + 800 = 3607 (m2)
A
B
C
D
E
G
H
K
M
N
P
Q
Thöù bảy ngaøy 19 thaùng 01 naêm 2019
Toán: Luyện tập về tính diện tích
40,1 m
25 m
20 m
20 m
20 m
20 m
25 m
Cách 2
Ta chia mảnh đất thành ba hình chữ nhật AKMD, HBCN và EGPQ.
Diện tích hình chữ nhật AKMD, HBCN là:
40,1 x 25 x 2 = 2005 (m2)
Chiều dài của hình chữ nhật EGPQ là:
20 + 40,1 + 20 = 80,1 (m)
Diện tích hình chữ nhật EGPQ là:
80,1 x 20 = 1602 (m2)
Diện tích của mảnh đất là:
2005 + 1602 = 3607 (m2)
Đáp số: 3607 m2
A
B
C
D
E
G
H
K
M
N
P
Q
Thöù bảy ngaøy 19 thaùng 01 naêm 2019
Toán: Luyện tập về tính diện tích
Muốn tính diện tích các hình có hình dạng
đặc biệt ta làm như thế nào ?
Kết luận: Muốn tính diện tích các hình có hình dạng
đặc biệt , ta tìm cách chia các hình đó thành các hình
đơn giản như hình chữ nhật, hình vuông,.để tính
diện tích từng phần, sau đó tính tổng diện tích.
Thöù bảy ngaøy 19 thaùng 01 naêm 2019
Toán: Luyện tập về tính diện tích
II. Luyện tập.
Bài 1 Một mảnh đất có kích thước như hình bên. tính diện tích mảnh đất đó.
4,2 m
3,5 m
6,5 m
3,5 m
(2)
(1)
Hãy tìm cách chia hình n�y thành các hình đơn giản để tính diện tích mảnh đất thuận tiện.
3,5 m
3,5 m
6,5 m
4,2 m
(1)
(3)
(2)
3,5 m
3,5 m
Các bạn chọn đúng.hoan hô!

Dựa vào hai cách chia mảnh đất em hãy
giải bài toán bằng một trong hai cách đó.
Thöù bảy ngaøy 19 thaùng 01 naêm 2019
Toán: Luyện tập về tính diện tích
3,5 m
6,5 m
3,5 m
Giải
4,2 m
3,5 m
Diện tích của 2 hình vuông (2) và (3) là:
(3,5 x 3,5 ) x 2 = 24,5 (m 2)
Chiều dài hình chữ nhật (1) là:
3,5 + 6,5 = 10 (m)
Diện tích hình chữ nhật (1) là:
10 x 4,2 = 42 (m2)
Diện tích của cả mảnh đất là:
24,5 + 42 =66,5(m2)
Đáp số: 66,5(m2)

(2)
(3)
(1)
(1)
Thöù bảy ngaøy 19 thaùng 01 naêm 2019
Toán: Luyện tập về tính diện tích
4,2 m
3,5 m
6,5 m
3,5 m
3,5 m
Giải
Chiều dài hình chữ nhật (1) là :
3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)
Diện tích hình chữ nhật (1) là:
11,2 x 3,5 = 39,2 (m2)
Diện tích hình chữ nhật (2) là:
4,2 x 6,5 = 27,3 (m2)
Diện tích của cả mảnh đất là:
39,2 + 27,3 = 66,5(m2)
Đáp số: 66,5(m2)
(2)
(1)
Thöù bảy ngaøy 19 thaùng 01 naêm 2019
Toán: Luyện tập về tính diện tích
Chuẩn bị bài:
Luyện tập về tính diện tích ( TT )
HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP
Thöù bảy ngaøy 19 thaùng 01 naêm 2019
Toán: Luyện tập về tính diện tích
Muốn tính diện tích các hình có hình dạng
đặc biệt ta làm như thế nào ?
Muốn tính diện tích các hình có hình dạng
đặc biệt , ta tìm cách chia các hình đó thành các hình
đơn giản như hình chữ nhật, hình vuông,.để tính
diện tích từng phần, sau đó tính tổng diện tích.
Chúc các em học tốt

Nguồn:Hùng Đặng Ngọc

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Luyện tập về tính diện tích
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngLuyen_tap_ve_tinh_dien_tich.ppt[2.25 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
ej630q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-01-18 22:40:52
Loại file
ppt
Dung lượng
2.25 M
Trang
14
Lần tải
0
Lần xem
21
bài giảng điện tử Luyện tập về tính diện tích

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan