CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GiỜ
Môn: Luyện từ và câu
Lớp: 4D
Giáo sinh: Đào Xuân Mỹ
* Kiểm tra bài cũ:
- Em đã được học những kiểu câu kể nào? Cho ví dụ về từng loại?
Câu kể Ai làm gì?
Câu kể Ai thế nào?
1. Đọc đoạn văn sau:
Hôm ấy, cô giáo dẫn một bạn gái vào lớp và nói với chúng tôi: “Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta. Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của trường Tiểu học Thành Công. Bạn ấy là một họa sĩ nhỏ đấy. Các em hãy làm quen với nhau đi.” Cả lớp tôi vỗ tay rào rào, đón chào người bạn mới. Diệu Chi bẽn lẽn gật đầu chào lại.
- Trong đoạn văn có mấy câu in nghiêng? Đó là những câu nào?
Hôm ấy, cô giáo dẫn một bạn gái vào lớp và nói với chúng tôi: “Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta. Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của trường Tiểu học Thành Công. Bạn ấy là một họa sĩ nhỏ đấy. Các em hãy làm quen với nhau đi.” Cả lớp tôi vỗ tay rào rào, đón chào người bạn mới. Diệu Chi bẽn lẽn gật đầu chào lại.
- Câu giới thiệu bạn Diệu Chi
+ Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta.
+ Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của trường Tiểu học Thành Công.

Câu nêu nhận định về bạn Diệu Chi
+ Bạn ấy là một họa sĩ nhỏ ấy
- Trong ba câu in nghiêng, câu nào dùng để giới thiệu về bạn Diệu Chi? Câu nào nêu nhận định về bạn Diệu Chi?

+ Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta.
+ Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của trường Tiểu học Thành Công.
+ Bạn ấy là một họa sĩ nhỏ đấy.
Hãy tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai?_gạch 1 gạch. Tìm bộ phận trả lời câu hỏi là gì?_ gạch 2 gạch.
Ba kiểu câu: Ai làm gì? Ai thế nào? Ai là gì? Giống và khác nhau ở chỗ nào?
Ai (con gì, cái gì)?
Ai (con gì, cái gì)?
Ai (con gì, cái gì)?
Làm gì?
Thế nào?
Là gì?
Câu kể Ai là gì? Gồm những bộ phận nào?

- Câu kể Ai là gì? Dùng để làm gì?
Ghi nhớ:
- Câu kể Ai là gì? Được dùng để giới thiệu hoặc nhận định về một người, một vật nào đó.
Câu kể Ai là gì? Gồm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ trả lời câu hỏi: Ai (cái gì, con gì)? Bộ phận thứ hai là vị ngữ trả lời câu hỏi: Là gì (là ai, là con gì)?
Bài 1a
Giới thiệu về thứ máy cộng trừ.
Nêu nhận định về giá trị của chiếc máy tính đầu tiên.
gfgnv
Bài 1b
Nhận định (chỉ mùa)
Nhận định (chỉ vụ hoặc năm)
Nhận định (chỉ ngày đêm)
Nhận định (chỉ đếm ngày tháng)
Nhận định (chỉ năm học)
Bài 1c
Nhận định về giá trị của trái sầu riêng. Bao hàm giới thiệu về loại trái cây đặc biệt của miền Nam.
Bài 2
CẢM ƠN THẦY CÔ ĐÃ LẮNG NGHE