Dạy hát:
CHỊ ONG NÂU VÀ EM BÉ
Giáo án thi giáo viên giỏi năm học 2018 - 2019
Nghe hát: Cò lả
Trò chơi: Xúc sắc vui nhộn
Chủ đề: Thế giới động vật
Đối tượng trẻ: Trẻ 5 - 6 tuổi
Người thực hiện: Nguyễn Thị Mùi Vị
PHÒNG GD&ĐT YÊN LẬP
TRƯỜNG MẦM NON NGA HOÀNG
Ngày hội
rừng xanh
Phần 1: Bí mật rừng xanh
Phần 2: Quà tặng rừng xanh
Phần 3: Xúc sắc vui nhộn
PHẦN 1:
Khám phá 3 ô cửa để tìm ra bài hát bí mật mà phần chơi yêu cầu
1
2
3
Cùng xem hình ảnh và lắng nghe giai điệu của bài hát xem đó là bài hát gì nhé ?
CHỊ ONG NÂU
VÀ EM BÉ
Dạy hát: CHỊ ONG NÂU VÀ EM BÉ
Cả lớp hát 2 lần
CHỊ ONG NÂU
VÀ EM BÉ
Các đội thể hiện ý tưởng ( KH các DC âm nhạc, múa..)
CHỊ ONG NÂU
VÀ EM BÉ
Nhóm biểu diễn
CHỊ ONG NÂU
VÀ EM BÉ
Cá nhân biểu diễn
CHỊ ONG NÂU
VÀ EM BÉ
PHẦN 2
Nghe hát :
CÒ LẢ
Nghe hát :
CÒ LẢ
PHẦN 3:
Xúc sắc vui nhộn
Cả lớp hát lại
CHỊ ONG NÂU
VÀ EM BÉ
xin chào
KÍNH CHÚC CÁC CÔ MẠNH KHỎE
nguon VI OLET