Phòng Giáo dục - Đào tạo Vạn Ninh
Trường Tiểu học Vạn Lương 2
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
Giáo Viên: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Lớp 4D
Môn: Luyện từ và câu
Thứ năm, ngày 22 tháng 9 năm 2016
Luyện từ và câu:


KIỂM TRA BÀI CŨ
Từ đơn là gì? Nêu ví dụ.
Từ dùng để làm gì? Cho ví dụ.
Từ phức là gì? Nêu ví dụ.
Bài 1. Tìm các từ :
Chứa tiếng hiền.M: dịu hiền, hiền lành
b)Chứa tiếng ác.M:hung ác, ác nghiệt
Mở rộng vốn từ: Nhân hậu- Đoàn kết
Chứa tiếng hiền: dịu hiền, hiền lành, hiền dịu, hiền đức, hiền hậu, hiền hòa, hiền từ, hiền thảo,…
b)Chứa tiếng ác: hung ác, ác nghiệt, ác độc, độc ác, ác ôn, ác hại, ác liệt, ác cảm, ác mộng, ác quỷ, ác thú, tội ác,…
Thứ năm, ngày 22 tháng 9 năm 2016
Luyện từ và câu:
Thảo luận nhóm đôi: thời gian 2 phút.
LÀM VỞ
Bài 2. Xếp các từ ngữ sau vào ô thích hợp trong bảng: nhân ái, tàn ác, bất hòa, lục đục, hiền hậu, chia rẽ, cưu mang, che chở, phúc hậu, hung ác, độc ác, đôn hậu, đùm bọc, trung hậu, nhân từ, tàn bạo.
( Cột có dấu + để ghi các từ thể hiện lòng nhân hậu hoặc tinh thần đoàn kế. Cột có dấu – để ghi các từ có nghĩa trái với nhân hậu, đoàn kết.)
Mở rộng vốn từ: Nhân hậu- Đoàn kết
Nhân hậu
Đoàn kết
+
-
nhân từ,…
đùm bọc,…
độc ác,…
chia rẽ,…
Thứ năm, ngày 22 tháng 9 năm 2016
Luyện từ và câu:
Bài 2.
Mở rộng vốn từ: Nhân hậu- Đoàn kết
Nhân hậu
Đoàn kết
+
-
độc ác, tàn ác, hung ác, tàn bạo
chia rẽ, bất hòa, lục đục
Thứ năm, ngày 22 tháng 9 năm 2016
Luyện từ và câu:
NÊU MIỆNG
Bài 3: Em chọn từ ngữ nào trong ngoặc đơn (
) điền vào ô trống để hoàn chỉnh các thành ngữ dưới đây?
Mở rộng vốn từ: Nhân hậu- Đoàn kết
Hiền như
Lành như
Dữ như
Thương nhau như
đất
cọp
bụt
chị em gái
Thứ năm, ngày 22 tháng 9 năm 2016
Luyện từ và câu:
THẢO LUẬnNHÓM 4-THỜI GIAN:3’
Bài 4. Em hiểu ý nghĩa của các thành ngữ dưới đây như thế nào?
Mở rộng vốn từ: Nhân hậu- Đoàn kết
a) Môi hở răng lạnh.
b) Máu chảy ruột mềm.
c) Nhường cơm sẻ áo.
d) Lá lành đùm lá rách.
Thứ năm, ngày 22 tháng 9 năm 2016
Luyện từ và câu:
Bài 4.
Mở rộng vốn từ: Nhân hậu- Đoàn kết
a) Môi hở răng lạnh.
b) Máu chảy ruột mềm.
c) Nhường cơm sẻ áo.
d) Lá lành đùm lá rách.
- Những người ruột thịt, gần gũi, xóm giềng của nhau phải che chở, đùm bọc nhau. Một người yếu kém hoặc bị bại thì những người khác cũng bị ảnh hưởng xấu theo.
Người thân gặp nạn, mọi người khác đều đau đớn.
-Giúp đỡ, san sẻ cho nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.
Người khỏe mạnh cưu mang, giúp đỡ người yếu. Người may mắn giúp đỡ người bất hạnh. Người giàu giúp người nghèo.
Thứ năm, ngày 22 tháng 9 năm 2016
Luyện từ và câu:
Đặt câu có chứa từ em vừa học, thuộc vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết.
Mở rộng vốn từ: Nhân hậu- Đoàn kết
CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
Thứ năm, ngày 22 tháng 9 năm 2016
Luyện từ và câu:
Xem trước bài tiếp theo.
Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô.
Chúc thầy cô mạnh khỏe
Chúc các em chăm, ngoan, học giỏi.
Thứ năm, ngày 22 tháng 9 năm 2016
Luyện từ và câu:
Mở rộng vốn từ: Nhân hậu- Đoàn kết