Nấm tiết 2

bài giảng Sinh học 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 135       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
yxq3yq
Danh mục
Thư viện Bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
4/15/2013 8:42:00 AM
Loại file
ppt
Dung lượng
4.99 M
Lần xem
1
Lần tải
135
File đã kiểm duyệt an toàn

Bài 51 Nấm Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Vi khuẩn có vai trò gì trong nông nghiệp và công nghiệp? Trong nông nghiệp Phân giải các hợp chất hữu cơ Cố định đạm Trong công nghiệp Tạo ra than đá và dầu lửa Lên,xem chi tiết và tải về bài giảng Nấm tiết 2, Bài Giảng Sinh Học 6 , Bài giảng điện tử Nấm tiết 2, ppt, 21 trang, 4.99 M, Sinh học 6 chia sẽ bởi Thắng Trần Quyết đã có 135 download

LINK DOWNLOAD

Nam-tiet-2.ppt[4.99 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Bài 51
Nấm
Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi: Vi khuẩn có vai trò gì trong nông nghiệp và công nghiệp?
Trong nông nghiệp
Phân giải các hợp chất hữu cơ
Cố định đạm
Trong công nghiệp
Tạo ra than đá và dầu lửa
Lên men: làm dấm, làm sữa chua, .
Tổng hợp một số sản phẩm sinh học: Prôtêin, VTM B12..
A. M?C TR?NG V� N?M ROM
I. Mốc trắng
1. Quan sát hình dạng và cấu tạo mốc trắng
Em có nhận xét gì?
- Về màu sắc, hình dạng, cấu tạo sợi mốc;
- Về hình dạng, vị trí của túi bào tử.
BàI 51: Nấm
(tiết 1)
M�u s?c: Không m�u, trong su?t
Hình d?ng: D?ng s?i, phân nhánh nhi?u
C?u t?o: Không có vách ngan gi?a các t? b�o, nhi?u nhân
S?i m?c
Hình d?ng: Hình tròn
V? trí: N?m trên d?nh s?i m?c
Túi b�o t?
2. M?t v�i lo?i m?c khác
Quan sát hình 51.2 (SGK) em hãy cho bi?t có nh?ng lo?i m?c n�o khác?
1. M?c xanh
2. Mốc tương
3. Nấm men
3
Em hãy cho bi?t môi tru?ng s?ng c?a các lo?i m?c trắng?
Môi tru?ng s?ng c?a các lo?i m?c:
- Môi tru?ng tinh b?t: Com, xôi, bánh mì.
- Môi tru?ng khác: V? cam, bu?i (m?c xanh); qu?n áo ?m, th?c an...
Hình th?c sinh s?n b?ng b�o t? có vai trò nhu th? n�o?
Có các vai trò như sau:
- Có lợi: l�m tuong (m?c tuong), s?n xu?t m?t s? lo?i thu?c (m?c xanh);
- Cú h?i: l�m h?ng th?c an, d? d?c.
Mốc trắng có ý nghĩa như thế nào trong giáo dục môi trường?
Làm hư hại nguồn thực phẩm như rau cỏ, thức ăn.
ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người và các sinh vật khác qua tiêu hoá, hô hấp.
Đưa ra các biện pháp để hạn chế sự phát triển của mốc trắng như không tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển, ý thức vệ sinh thân thể và môi trường.
II. N?M ROM
Quan sát c?u t?o cây n?m:
Phân bi?t các ph?n c?a n?m (mu n?m, cu?ng n?m, chân nấm) v� ch?c nang c?a chúng?
Phía du?i mu n?m có d?c di?m gì?
- Cây n?m
S?i n?m: l� co quan sinh du?ng
Cu?ng n?m: v?n chuy?n dinh du?ng v� nâng d? mu n?m
Mu n?m: N?m trên cu?ng n?m, d? sinh s?n
- Du?i mu n?m có nhi?u phi?n m?ng
L?y m?t phi?n m?ng du?i mu n?m quan sát du?i kính hi?n vi th?y có gì?
Du?i mu n?m có nhi?u phi?n m?ng ch?a nhi?u b�o t?
Bào tử
Củng cố và dặn dò
- D?c k?t lu?n SGK
- Trả lời cầu hỏi: N?m gi?ng v� khác t?o ? di?m n�o?
+ Gi?ng nhau: Co th? không có d?ng thân, r?, lá, hoa, qu? v� không có m?ch d?n ? bên trong.
+ Khác nhau: N?m không có ch?t di?p l?c nhu t?o nên dinh du?ng b?ng cách ho?i sinh ho?c ký sinh.
- H?c b�i theo n?i dung câu h?i SGK
- D?c tru?c b�i "N?m" (ti?t 2)
- Chu?n b? m?u v?t:
+ N?m rom, n?m sò, n?m huong.
+ M?u th?c v?t b? n?m: ngô, khoai tây b? n?m.
Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi:
- Mốc trắng và nấm rơm có cấu tạo như thế nào ?
- Chúng sinh sản bằng gì ?
dạng sợi phân nhánh, đơn bào
bên trong có nhiều nhân
không có vách ngăn giữa các tế bào
Mốc trắng
Sinh sản bằng bào tử
cơ quan sinh dưỡng
cuống
cơ quan sinh sản
đa bào, có vách ngăn, mỗi tế bào có 2 nhân
Nấm
Sinh sản bằng bào tử
BàI 51: Nấm
(tiếp theo)
B. Đặc điểm sinh học và tầm quan trọng của nấm
I. Đặc điểm sinh học
- Tại sao khi muốn gây mốc trắng người ta chỉ cần để cơm nguội hoặc bánh mì ở trong phòng và có thể vẩy thêm ít nước ?
- Tại sao quần áo hay đồ đạc lâu ngày không phơi nắng hoặc để nơi ẩm thường bị mốc ?
- Tại sao trong chỗ tối nấm vẫn phát triển được ?
+ Nấm cần nhiệt độ và độ ẩm thích hợp để phát triển.
+ Nấm không cần ánh sáng vì nấm không có diệp lục, không có hiện tượng quang hợp.
+ Ngoài ra ánh sáng còn có tác dụng diệt khuẩn.
1. Điều kiện phát triển của nấm
Nấm cần những điều kiện gì để phát triển ?
- Chất hữu cơ có sẵn
-Nhiệt độ (25 - 30o)
- Độ ẩm.
Để tránh nấm mốc phát triển trên quần áo, chăn màn, đồ đạc phải làm thế nào ?
2. Cách dinh dưỡng
ở nấm có các hình thức dinh dưỡng nào ?
Hoại sinh: hút chất hữu cơ có trong đất giàu xác thực vật, phân động vật, lá, gỗ mục.
Kí sinh: sống bám trên cơ thể sống động, thực vật, người
Cộng sinh: Là hình thức sống của hai loài có quan hệ dinh dưỡng với nhau, cùng có lợi và không thể tách rời nhau
Gồm
II. Tầm quan trọng của nấm
Đối với đời sống con người, nấm vừa có ích vừa có hại.
1. Nấm có ích
Nấm hương
Nấm sò
Nấm linh chi
Công dụng của một số nấm
2. Nấm có hại
Một số nấm có hại
Tác hại của một số nấm
Nấm gây hại cây trồng
Dựa vào tầm quan trọng của nấm, em có liên hệ trong việc giáo dục môi trường như thế nào?
GV gợi ý:
- Đối với nấm có ích?
+ Cải tạo môi trường: phân giải chất hữu cơ thành chất vô cơ dựa vào cấc nấm hiển vi trong đất.
+ Có vai trò quan trọng đối với con người và sinh vật: làm thúc ăn, làm thuốc.
- Đối với nấm có hại?
+ ảnh hưởng đến con người và sinh vật: một số nấm ký sinh gây hại như nấm than ngô, nấm gây bệnh hắc lào, ăn nấm độc gây hại cho tiêu hoá, làm tê liệt hệ thần kinh.
+ Gây ô nhiễm môi trường: đất, nước, không khí và sinh vật.
Bài tập về nhà
H·y t×m trong v­ên tr­êng hoÆc v­ên nhµ em nh÷ng c©y cã bÖnh do nÊm vµ quan s¸t xem c©y bÞ bÖnh ë bé phËn nµo ?

Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

  • Nấm tiết 2 - 1
  • Nấm tiết 2 - 2
  • Nấm tiết 2 - 3
  • Nấm tiết 2 - 4
  • Nấm tiết 2 - 5
  • download - 4

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD bài giảng này

Để tải về Nấm tiết 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

bài giảng tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU