PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN BẮC TỪ LIÊM
Trường Mầm Non Thụy Phương
KHÁM PHÁ KHOA HỌC
Đề tài: Tàu hỏa
Lứa tuổi: 3-4 tuổi
Người thực hiện: Nguyễn Huyền Anh
Mở rộng
Trò chơi 1: Cái gì biến mất
Trò chơi 2: Thi xem ai nhanh
CHÚC CÁC CON CHĂM NGOAN HỌC GiỎI
VẼ BỘ PHẬN CÒN THIẾU VÀ TÔ MÀU TÀU HỎA
nguon VI OLET