Bài 1
THIẾT KẾ VƯỜN
VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN
I. Thiết kế vườn
II. Một số mô hình vườn sản xuất ở các vùng sinh thái khác nhau
Bài 1: THIẾT KẾ VƯỜN VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN
PHẦN A
NỘI DUNG BÀI GIẢNG
I. Thiết kế vườn
Bài 1: THIẾT KẾ VƯỜN VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN
http://www.vacvina.org.vn/xem-tin-tuc/cach-thiet-ke-vuon-cay-an-qua.html -
Khái niệm:
Công việc đầu tiên của người lập vườn
Đảm bảo tính khoa học, bền vững và tính khả thi cao
Link đọc tham khảo: http://camnangcaytrong.com/thiet-ke-vuon-trong-cay-co-mui-nd682.html -
I. Thiết kế vườn
Bài 1: THIẾT KẾ VƯỜN VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN
2. Yêu cầu:
Đảm bảo tính đa dạng sinh học nhằm đảm bảo cân bằng sinh thái.
Link đọc tham khảo: http://camnangcaytrong.com/thiet-ke-vuon-trong-cay-co-mui-nd682.html -
I. Thiết kế vườn
Bài 1: THIẾT KẾ VƯỜN VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN
2. Yêu cầu:
Đảm bảo và tăng cường hoạt động sống của vi sinh vật trong đất: yếu tố quyết định sự phì nhiêu của đất.
Sản xuất trên 1 cấu trúc nhiều tầng tán
Link đọc tham khảo: http://camnangcaytrong.com/thiet-ke-vuon-trong-cay-co-mui-nd682.html -
I. Thiết kế vườn
Bài 1: THIẾT KẾ VƯỜN VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN
3. Nội dung thiết kế vườn: Gồm 2 giai đoạn
Thiết kế tổng quát vườn sản xuất: xác định vị trí các khu vực (địa điểm)
Thiết kế các khu vườn: thiết kế cụ thể từng khu
Lưu ý: Ưu tiên phát triển các loài cây bản địa có năng suất cao, phẩm chất tốt, thị trường ưa chuộng
Link đọc tham khảo: http://camnangcaytrong.com/thiet-ke-vuon-trong-cay-co-mui-nd682.html
II. Một số mô hình vườn sản xuất ở các vùng sinh thái khác nhau:
Bài 1: THIẾT KẾ VƯỜN VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN
1. Vườn sản xuất vùng đồng bằng Bắc Bộ:
a. Đặc điểm:
Đất hẹp
Mực nước ngầm thấp
Mùa hè nắng gắt, mùa đông lạnh, ẩm, khô
II. Một số mô hình vườn sản xuất ở các vùng sinh thái khác nhau:
Bài 1: THIẾT KẾ VƯỜN VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN
1. Vườn sản xuất vùng đồng bằng Bắc Bộ:
b. Mô hình vườn:
Vườn: bố trí trên đất thổ cư, liền kề nhà ở.
Ao: trên mặt ao có giàn trồng bầu, bí, mướp
Chuồng: bố trí ở xa khu nhà ở
II. Một số mô hình vườn sản xuất ở các vùng sinh thái khác nhau:
Bài 1: THIẾT KẾ VƯỜN VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN
1. Vườn sản xuất vùng đồng bằng Nam Bộ:
a. Đặc điểm:
Đất thấp, tầng đất mặt mỏng → nhiễm mặn, nhiễm phèn
Mực nước ngầm cao → bị úng vào mùa mưa
Mùa mưa: ngập úng, mùa nắng: khô hạn
II. Một số mô hình vườn sản xuất ở các vùng sinh thái khác nhau:
Bài 1: THIẾT KẾ VƯỜN VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN
2. Vườn sản xuất vùng đồng bằng Nam Bộ:
b. Mô hình vườn:
Vườn: phải đào mương, lên liếp (luống). Có đê bao ngăn mặn, giữ ngọt.
Ao: mương giữ vai trò của ao. Bề rộng mương =1/2 bề rộng của liếp (luống)
Chuồng: bố trí gần nhà, nước rủa chuồng chảy thằng xuống mương.
II. Một số mô hình vườn sản xuất ở các vùng sinh thái khác nhau:
Bài 1: THIẾT KẾ VƯỜN VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN
1. Vườn sản xuất vùng trung du miền núi:
a. Đặc điểm:
Đất rộng, dốc → rửa trôi, nghèo dinh dưỡng, chua.
Ít bão nhưng rét, sương muối
Nguồn nước tưới khó khăn
II. Một số mô hình vườn sản xuất ở các vùng sinh thái khác nhau:
Bài 1: THIẾT KẾ VƯỜN VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN
1. Vườn sản xuất vùng trung du miền núi:
b. Mô hình vườn:
Vườn nhà: bố trí ở quanh chân đồi, gần nhà → đất bằng, ẩm
Vườn đồi: bố trí vùng đất thoải (ít dốc), trồng cây ăn quả lâu năm, cây công nghiệp.
Vườn rừng: bố trí nơi đất dốc có độ cao (20-30)độ: trồng cây lấy gỗ, cây đặc sản, cây vừa lấy gỗ vừa lấy quả.
II. Một số mô hình vườn sản xuất ở các vùng sinh thái khác nhau:
Bài 1: THIẾT KẾ VƯỜN VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN
1. Vườn sản xuất vùng ven biển:
a. Đặc điểm:
Đất cát → nhiễm mặn, nước tưới ngấm nhanh.
Mực nước ngầm cao
Thường có bão và gió mạnh làm di chuyển cát
II. Một số mô hình vườn sản xuất ở các vùng sinh thái khác nhau:
Bài 1: THIẾT KẾ VƯỜN VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN
1. Vườn sản xuất vùng ven biển:
b. Mô hình vườn:
Vườn: chia ô có bờ cát bao quanh, trên bờ trồng cây phi lao. Trong vườn trồng cây có tán thấp, trồng xen cây họ đậu, khoai lang.
Ao: đào cạnh nhà, trên bờ ao trồng dừa.
Chuồng: làm cạnh ao để tiện vệ sinh và lấy phân nuôi cá
Câu hỏi thảo luận:

? Hãy so sánh sự khác nhau giữa 4 mô hình vùng sản xuất
PHẦN B
HỆ THỐNG KIẾN THỨC (HS ghi vào vở)
nguon VI OLET