BÀI 3: THỰC HÀNH
QUAN SÁT, MÔ TẢ
MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN Ở ĐỊA PHƯƠNG
I. CHUẨN BỊ
Vở ghi, bút viết
Đọc trước nội dung cần khảo sát, tìm hiểu thực tế
Đọc kỹ lý thuyết bài 1: “Thiết kế vườn và một số mô hình vườn”
II. Quy trình thực hành
Quan sát địa điểm lập vườn
Quan sát cơ cấu cây trồng trong vườn
Thu thập các thông tin khác có liên quan
Phân tích, nhận xét, đánh giá hiệu quả của vườn
II. Quy trình thực hành
Bước 1. Quan sát địa điểm lập vườn
Địa hình: bằng phẳng hay dốc, gần hay xa đồi núi, rừng,…
Tính chất của đất vườn
Diện tích từng khu trong vườn, cách bố trí các khu
Nguồn nước tưới cho vườn
Vẽ sơ đồ khu vườn
II. Quy trình thực hành
Bước 2. Quan sát cơ cấu cây trồng trong vườn
Những loại cây trồng trong vườn: cây trồng chính, cây trồng xen, cây làm hàng rào, cây chắn gió,…
Công thức trồng xen, các tầng cây…
II. Quy trình thực hành
Bước 3. Trao đổi với chủ vườn để biết được thông tin khác liên quan đến vườn
Thời gian lập vườn, tuổi của cây trồng chính…
Lý do chọn cơ cấu giống cây trồng trong vườn
Thu nhập hàng năm của từng loại cây
Nhu cầu thị trường, khả năng tiêu thụ sản phẩm
Đầu tư hàng năm của chủ vườn, chi phí vật tư, ký thuật trong vườn (giống, phân bón, thuốc trừ sâu,…)
Các biện pháp kỹ thuật chủ yếu đã áp dụng
Nguồn nhân lực phục vụ vườn

II. Quy trình thực hành
Bước 4. Phân tích, nhận xét và bước đầu đánh giá hiệu quả của các mô hình vườn có ở địa phương
Đối chiếu với những gì đã học, tập phân tích, nhận xét ưu nhược điểm của từng mô hình vườn. Ý kiến đề xuất của bản thân
Đánh giá hiệu quả của vườn
nguon VI OLET