CHƯƠNG II.
VƯỜN ƯƠM VÀ PHƯƠNG PHÁP
NHÂN GIỐNG CÂY
BÀI 5: VƯỜN ƯƠM CÂY GIỐNG
NỘI DUNG
I. Tầm quan trọng của vườn ươm cây giống
II. Chọn địa điểm, chọn đất làm vườn
III. Những căn cứ để lập vườn ươm
IV. Thiết kế vườn vươm
I. Tầm quan trọng của vườn ươm cây giống
Việc xây dựng vườn là rất cần thiết, đáp ứng nhiệm vụ cơ bản sau:
- Chọn lọc và bồi dưỡng giống tốt
- Sản xuất cây giống chất lượng cao bằng các phương pháp tiên tiến, mang tính công nghiệp
II. Chọn địa điểm, chọn đất làm vườn ươm
1. Vườn ươm gồm 2 loại:
Vườn ươm cố định: giải quyết cả 2 nhiệm vụ trên
Vườn ươm tạm thời: Chỉ thực hiện nhiệm vụ nhân giống là chủ yếu
II. Chọn địa điểm, chọn đất làm vườn ươm
2. Yêu cầu chọn đất:
- Khí hậu phù hợp với giống cây trồng
- Đất có kết cấu tốt, tầng đất dày, có khả năng thoát nước và giữ nước tốt (đất phù sa là tốt nhất)
- Độ pH = 5 – 7, mực nước ngầm sâu 0,8 – 1m
- Địa hình bằng phẳng hoặc hơi dốc (3 – 4)0, có đai rừng chắn gió.
- Gần đường giao thông, gần vườn sản xuất, gần nhà ở, gần nguồn nước tưới.
III. Những căn cứ để lập vườn ươm
- Mục đích và phương hướng phát triển của vườn sản xuất
- Nhu cầu về cây giống có giá trị cao của địa phương và các vùng lân cận
- Điều kiện cụ thể của chủ vườn: diện tích đất, vốn đầu tư, lao động, kiến thức về giống và sản xuất cây giống,..
IV. Thiết kế vườn ươm
Gồm 3 khu:
Khu cây giống
Khu nhân giống
Khu luân canh
IV. Thiết kế vườn ươm
1. Khu cây giống (cây mẹ)
- Khu trồng các giống cây đã được chọn để lấy hạt, tạo gốc ghép
- Khu trồng các giống cây quý để cung cấp cành ghép, mắt ghép, cành chiết, cành giâm, hạt nhằm sản xuất cây con giống.
IV. Thiết kế vườn ươm
2. Khu nhân giống
Gồm các khu nhỏ:
Khu gieo hạt làm cây giống và tạo gốc ghép
Khu ra ngôi cây gốc ghép
Khu giâm cành và ra ngôi cành giâm làm cây giống
Khu ra ngôi cành chiết để làm giống
Bố trí nhà ươm cây có mái che (dùng lưới Pôliêtilen (PE) phản quang) để bảo vệ cây và chăm sóc cây con giống.
IV. Thiết kế vườn ươm
3. Khu luân canh
Khu dành cho việc trồng rau, trồng cây họ đậu nhằm cải tạo, nâng cao độ phì của đất
- Chú ý: Sau 1->2 năm cần luân canh đổi vị trí giữa các khu thuộc khu nhân giống với khu luân canh
IV. Thiết kế vườn ươm
IV. Thiết kế vườn ươm
nguon VI OLET