HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG
NGHỀ LÀM VƯỜN 11
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG
NGHỀ LÀM VƯỜN 11
Chương 1
THIẾT KẾ VƯỜN
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG
NGHỀ LÀM VƯỜN 11
BÀI 1
THIẾT KẾ VƯỜN VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜNTHIẾT KẾ VƯỜN VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN


I. THIẾT KẾ VƯỜN


I. THIẾT KẾ VƯỜN
1. Thiết kế vườn là gì?
Thiết kế vườn là công việc đầu tiên của người lập vườn,
nhằm xây dưng mô hình vườn trên cơ sở điều tra, thu thập các thông tin về nguồn tài nguyên thiên nhiên, về hoạt động sản xuất,
kinh doanh trong khu vực và các yếu tố về kinh tế - xã hội của địa phương.I. THIẾT KẾ VƯỜN
2. Yêu cầu
a. Đảm bảo tính đa dạng trong vườn cây


I. THIẾT KẾ VƯỜN
2. Yêu cầu
b. Đảm bảo và tăng cường hoạt động sống của vi sinh vật trong đất


I. THIẾT KẾ VƯỜN
2. Yêu cầu
c. Sản xuất trên một cấu trúc nhiều tầng tán


I. THIẾT KẾ VƯỜN
2. Nội dung thiết kế vườn
a. Thiết kế tổng quát vườn sản xuất
Thiết kế tổng quát vườn sản xuất là thiết kể địa điểm, nhằm xác định vị trí của vườn trong không gian sinh sống và hoạt động sản xuất của con người


I. THIẾT KẾ VƯỜN
a. Thiết kế tổng quát vườn sản xuất
Xác định vị trí của các khu vực:
+ Khu trung tâm: nhà ở và sinh hoạt của chủ vườn
+ Khu I: cạnh khu trung tâm, có vườn cây, kho, chuồng trại
+ Khu II: thường bố trí trồng cây ăn quả
+ Khu III:khu sản xuất hàng hóa chủ yếu
+ Khu IV: bố trí trồng cây lấy gỗ và chắn gió bảo vệ vườn
+ Khu V: khu tái sinh rừng tự nhiên


I. THIẾT KẾ VƯỜN
2. Nội dung thiết kế vườn
a. Thiết kế tổng quát vườn sản xuất


I. THIẾT KẾ VƯỜN
2. Nội dung thiết kế vườn
a. Thiết kế tổng quát vườn sản xuất


I. THIẾT KẾ VƯỜN
2. Nội dung thiết kế vườn
b. Thiết kế từng khu vườn


I. THIẾT KẾ VƯỜN
b. Thiết kế từng khu vườn


I. THIẾT KẾ VƯỜN
b. Thiết kế từng khu vườn
II. MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN SẢN XUẤT
Khái niệm về mô hình Vườn ao chuồng
VAC là chữ đầu của ba từ đầu Vườn – Ao - Chuồng.
VAC là một hệ sinh thái trong đó có sự kết hợp chặt chẽ hoạt động làm vườn, nuôi cá, chăn nuôi và có mối quan hệ tác động qua lại.
Một phần sản phẩm của cây trồng dùng làm thức ăn cho chăn nuôi, nuôi cá.
Ao nuôi cá cung cấp nước tưới và bùn bón cho cây, thức ăn cho chăn nuôi.
Phân chuồng bón cho cây trong vườn và làm thức ăn cho cá .
II. MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN SẢN XUẤT
Khái niệm về mô hình Vườn ao chuồng
II. MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN SẢN XUẤT
Ý nghĩa của mô hình Vườn VAC
Muốn đạt hiệu quả kinh tế cao trên mảnh vườn cần phải tiến hành thiết kế, quy hoạch bố trí vườn, ao, chuồng, nhà ở, công trình phụ thật khoa học, hợp lí để tiết kiệm đất.
Phải biết chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp có năng suất cao, phẩm chất tốt
II. MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN SẢN XUẤT
1. Vườn sản xuất vùng đồng bằng Bắc Bộ
a. Đặc điểm:
- Đất hẹp, cần tận dụng diện tích, bố trí hợp lí cơ cây trồng.
- Mực nước ngầm thấp, cần có biện pháp chống hạn.
- Mùa hè có nắng gắt, gió tây nóng, đợt gió mùa đông bắc lạnh, ẩm và khô. Vì vậy, cần có các biện pháp hạn chế tác động xấu do thời tiết gây ra.
II. MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN SẢN XUẤT
1. Vườn sản xuất vùng đồng bằng Bắc Bộ
b. Mô hình vườn
II. MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN SẢN XUẤT
1. Vườn sản xuất vùng đồng bằng Bắc Bộ
b. Mô hình vườn
II. MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN SẢN XUẤT
2. Vườn sản xuất vùng đồng bằng Nam Bộ
a. Đặc điểm:
- Đất thấp, tầng đất mặt mỏng, tầng dưới thường bị nhiễm mặn, nhiễm phèn.
- Mực nước ngầm cao, mùa mưa dễ bị úng.
- Khí hậu có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa dễ bị ngập úng, mùa khô nắng hạn.
II. MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN SẢN XUẤT
2. Vườn sản xuất vùng đồng bằng Nam Bộ
b. Mô hình vườn
II. MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN SẢN XUẤT
2. Vườn sản xuất vùng đồng bằng Nam Bộ
b. Mô hình vườn
II. MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN SẢN XUẤT
2. Vườn sản xuất vùng đồng bằng Nam Bộ
b. Mô hình vườn
II. MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN SẢN XUẤT
1. Vườn sản xuất vùng trung du miền núi
a. Đặc điểm:
- Diện tích rất rộng, nhưng dốc nên đất thường bị rửa trôi, nghèo chất dinh dưỡng, chua. Cần chú ý chống xói mòn và cải tạo đất
- Ít có bão nhưng rét và có sương muối
- Nguồn nước tưới khó khăn
II. MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN SẢN XUẤT
1. Vườn sản xuất vùng trung du miền núi
b. Mô hình vườn
II. MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN SẢN XUẤT
1. Vườn sản xuất vùng trung du miền núi
b. Mô hình vườn
II. MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN SẢN XUẤT
1. Vườn sản xuất vùng ven biển
a. Đặc điểm:
- Đất cát thường bị nhiễm mặn và nước tưới ngấm nhanh
- Mực nước ngầm cao
- Thường có bão, gió mạnh làm di chuyển cát
II. MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN SẢN XUẤT
1. Vườn sản xuất vùng ven biển
b. Mô hình vườn
Thank You !
nguon VI OLET