Bài 2: TIẾT 7, 8
KHÁI NIỆM, CHỨC NĂNG CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH
CÁC THAO TÁC TRÊN CỬA SỔ WINDOWS
Chức năng, nhiệm vụ của hệ điều hành
NỘI DUNG CẦN TÌM HIỂU
Hệ điều hành là gì
Phân loại hệ điều hành
Giới thiệu một số hệ điều hành
Hệ điều hành Windows
Một số thao tác với biểu tượng
Cửa sổ My Computer
1. Hệ điều hành là gì?
Theo em, hệ điều hành là gì?
Hệ điều hành khác với các phần mềm khác chỗ nào?
Hệ điều hành phổ biến nhất trong các máy tính cá nhân là gì?
- Hệ điều hành là một phần mềm máy tính.
- Hệ điều hành là phần mềm đầu tiên được cài đặt trong máy tính.
- Hiện nay, hệ điều hành được dùng phổ biến nhất trong các máy tính cá nhân là hệ điều hành Windows của hãng Microsoft.
- Tất cả các phần mềm khác chỉ có thể hoạt động được sau khi máy tính đã có HĐH. Máy tính chỉ có thể sử dụng được sau khi đã được cài đặt tối thiểu một HĐH
Kiến trúc Von Neumann là gì?
John Von Neumann là một nhà toán học gốc Hungary, người nổi tiếng với hai điều. Đầu tiên là vì đã làm việc trong Dự án Manhattan, nơi phát triển quả bom nguyên tử mà Hoa Kỳ ném xuống Nhật Bản vào cuối Thế chiến II. Thứ hai là sự phát triển của kiến ​​trúc cơ sở mà PC của chúng ta đang sử dụng ngày nay, bất kể kích thước của chúng, cũng như hình thức của chương trình mà chúng thực thi.
Kiến trúc Von Neumann dựa trên tất cả các bộ xử lý PC, vì tất cả chúng đều được tổ chức với một loạt các thành phần chung, như sau:
Đơn vị điều khiển: Trong phụ trách các giai đoạn thu nhận và giải mã của chu trình lệnh.
Đơn vị logic-số học hoặc ALU: Trong phụ trách thực hiện các phép toán và logic theo yêu cầu của chương trình.
Bộ nhớ: Bộ nhớ trong đó chương trình được lưu trữ, chúng ta gọi là bộ nhớ RAM
Thiết bị đầu vào: Từ đó chúng tôi giao tiếp với máy tính.
Thiết bị đầu ra: Từ đó máy tính giao tiếp với chúng ta.
2. Chức năng, nhiệm vụ của hệ điều hành:
- Tổ chức giao tiếp giữa người dùng và hệ thống
- Khi máy tính làm việc, các phần cứng và phần mềm cùng tham gia vào quá trình hoạt động.
Cần có hệ điều hành.
Nhiệm vụ chính của hệ điều hành
Điều khiển phần cứng.
Tổ chức thực hiện các chương trình máy tính.
Cung cấp giao diện cho người dùng
Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính.
Em hãy tìm hiểu và cho biết hệ điều hành có những nhiệm vụ nào?
Nhiệm vụ chính của hệ điều hành.
Điều khiển phần cứng.
Đĩa cứng
HĐH
Máy in
Chuột
Bàn phím
Đây là nhiệm vụ gì của hệ điều hành?
Nhiệm vụ chính của hệ điều hành.
Tổ chức thực hiện các chương trình.
Chương trình soạn thảo văn bản
Chương trình Paint
CT vẽ đồ thị hàm số
Đây là nhiệm vụ gì của hệ điều hành?
Nhiệm vụ chính của hệ điều hành.
Cung cấp giao diện cho người dùng
Đây là nhiệm vụ gì của hệ điều hành?
Nhiệm vụ chính của hệ điều hành.
Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính.
Đây là nhiệm vụ gì của hệ điều hành?
- Điều khiển phần cứng.
- Tổ chức thực hiện các chương trình máy tính.
- Cung cấp giao diện cho người dùng.
- Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính.
3. Phân loại hệ điều hành
- Đơn nhiệm 1 người dùng: trong HĐH loại này, các chương trình được thực hiện lần lượt. Mỗi lần làm việc chỉ có một người được đăng nhập hệ thống. VD: MS-DOS
- Đa nhiệm 1 người dùng: HĐH loại này chỉ cho phép 1 người được đăng nhập vào hệ thống nhưng có thể chạy đồng thời nhiều chương trình. VD: Win95
- Đa nhiệm nhiều người dùng: HĐH loại này cho phép nhiều người được đồng thời đăng nhập hệ thống và có thể chạy đồng thời nhiều chương trình cùng một lúc. VD: Win Server 2000
4. Một số hệ điều hành:
5. Hệ điều hành Windows
Windows được xem là hệ điều hành dành cho máy tính phổ biến nhất trên thế giới. Sự thành công của hệ điều hành này không chỉ đưa tên tuổi của Microsoft lên vị trí hàng đầu thế giới mà còn giúp nhà sáng lập Bill Gates trở thành một trong những người giàu nhất hành tinh. 
a. Màn hình nền
Giao diện windows XP
Giao diện windows7
Giao diện windows8
Giao diện windows10
b. Các biểu tượng
Giao diện windows10
Nút Start
Thanh công việc.
Các biểu tượng chương trình.
6. Một số thao tác với biểu tượng
Kích hoạt: Nháy đúp chuột vào biểu tượng
Nút Start
Chọn nháy chuột vào biểu tượng
Di chuyển: Chọn biểu tượng, kéo thả chuột để di chuyển biểu tượng tới vị trí mới
 Biểu tượng tiện ích hệ thống:
- This PC : dùng để hiển thị thông tin trong máy tính
Chức năng This PC?
- Netword : dùng để hiển thị thông tin các máy tính và các thiết bị khác trong cùng hệ thống mạng với máy tính đang làm việc
- Recycle Bin : dùng để chứa các thông tin tạm thời đã bị xóa
Chức năng Network?
Chức năng Recycle Bin?
7. Cửa sổ My Computer (This PC)
 Setting: Thiết lập hệ thống cho ta danh sách các công cụ có thể được sử dụng để thay đổi các tham số lựa chọn cho nhiều thiết bị và phần mềm máy tính
 Seach: Tìm kiếm
Nháy chuột vào Seach sẽ cho ra bảng chọn cho phép ta chọn mục tìm kiếm
Câu 5: (Có 7 ô)Các chương trình máy tính còn gọi là….?
Câu 2: (Có 10 ô) Ông là nhà toán học gốc Hungary đưa ra cấu trúc chung của máy tính?
Câu 6: (Có 3 ô) Là Bộ xử lý trung ương
Câu 7: (Có 7 ô) Tên của một thiết bị xuất dữ liệu quan trọng của máy tính?
Câu 8: (Có 3 ô) Phần chính của bộ nhớ trong của máy tính là gì?
Câu 9: (Có 8 ô) Chuột, màn hình, bàn phím, … gọi chung là….?
Câu 10: (Có 5 ô) Phần mềm Mouse Skills dùng để luyện tập….?
Câu 1: (Có 6 ô) Các phím chứa các số 1,2,3,… gọi là phím gì?
Câu 3: (Có 7 ô) Trong phần mềm Solar System ta quan sát thấy Mặt Trăng chuyển động quanh gì?
Câu 4: (Có 7 ô) Thiết bị nào cần thiết được sử dụng trong khi học gõ phím 10 ngón….?
P
H
I
M
S
O
N
E
U
M
A
N
Đ
A
T
T
R
A
I
B
A
N
P
H
I
M
P
H
A
N
M
E
M
C
P
U
M
A
N
H
I
N
H
R
A
M
C
H
U
O
T
P
H
A
N
C
U
N
G
1
6
7
8
5
4
9
10
3
2
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
HỆ ĐIỀU HÀNH
N
V
O
N
Next
DẶN DÒ
- Nhắc lại khái niệm hệ điều hành, chức năng, nhiệm vụ của hệ điều hành
- Các thao tác trên cửa sổ Windows
- Tìm hiểu tập tin và thư mục
nguon VI OLET