Bài Giảng Lưu Trữ Tạm Thời:Ngữ Văn 7. Bài 26. Luyện Tập Lập Luận Giải Thích

bài giảng điện tử Khác Thư mục tạm
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
5rvz0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-04-02 09:53:32
Loại file
ppt
Dung lượng
0.49 M
Trang
17
Lần xem
3
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

KÍNH CHÀOQUÝ THẦY CÔVỀ DỰ GIỜ LỚP 7/6 Kiểm tra bài cũ Em hãy nêu các bước làm bài văn lập luận giải thích? * Muốn làm bài văn lập luận giải thích thì phải thực hiện các bước: + Tìm hiểu đề và tìm

  • Ngữ văn 7. Bài 26. Luyện tập lập luận giải thích - 1
  • Ngữ văn 7. Bài 26. Luyện tập lập luận giải thích - 2
  • Ngữ văn 7. Bài 26. Luyện tập lập luận giải thích - 3
  • Ngữ văn 7. Bài 26. Luyện tập lập luận giải thích - 4
  • Ngữ văn 7. Bài 26. Luyện tập lập luận giải thích - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

KÍNH CHÀO
QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ LỚP 7/6
Kiểm tra bài cũ
Em hãy nêu các bước làm bài văn lập luận giải thích?
* Muốn làm bài văn lập luận giải thích thì phải thực hiện các bước:
+ Tìm hiểu đề và tìm ý
+ Lập dàn bài
+ Viết bài
+ Đọc lại và sửa chữa.
2. Dàn bài của bài văn lập luận giải thích gồm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần?
* Dàn bài của bài văn lập luận giải thích gồm 3 phần:
- MB: Giới thiệu vấn đề cần giải thích và gợi ra phương hướng giải thích.
- TB: Lần lượt trình bày các nội dung giải thích ( sử dụng các cách
lập luận giải thích phù hợp)
- KB: Nêu ý nghĩa của điều cần giải thích đối với mọi người.
LUYỆN TẬP LẬP LUẬN GIẢI THÍCHI. Đề: Một nhà văn có nói “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích câu nói đó.


II. Các bước thực hiện
LUYỆN TẬP LẬP LUẬN GIẢI THÍCH
1. Tìm hiểu đề và tìm ý:
-Kiểu bài:

-Nội dung giải thích :
"Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con nguười"
Giải thích
Kiểu bài : Giải thích
Yêu cầu: giải thích câu nói“S¸ch lµ ngän ®Ìn s¸ng bÊt diÖt cña trÝ tuÖ con ngư­êi”
a. Tìm hiểu đề:
b. Tìm ý:
Một nhà văn có nói “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích câu nói đó.
- Giải thích ý nghĩa, từ, cụm từ, câu nói
Sách: chứa đưng trí tuệ - tinh túy, tinh hoa sự hiểu biết của nhân loại ; sách là ngọn đèn sáng bất diệt: sách đem lại ánh sáng , mở mang trí óc con người, mãi mãi soi sáng trí tuệ con người.
- Vì sao nói sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người: Sách ghi lại những hiểu biết quý giá nhất trong mọi lĩnh vực.
- Vận dụng câu nói: Cần phải chăm đọc sách để hiểu biết nhiều, sống tốt, cần phải chọn sách tốt, sách hay để đọc -> tránh đọc sách dở, sách có hại....
- Nêu vấn đề cần giải thích,vai trò của sách. Trích dẫn câu nói
* Tìm ý:
- Khẳng định giá trị của câu nói, ý nghĩa của câu nói đối với mọi người.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Đề: Một nhà văn có nói “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích câu nói đó.
- Giải thích ý nghĩa, từ, cụm từ, câu nói
Sách: chứa đưng trí tuệ - tinh túy, tinh hoa sự hiểu biết của nhân loại ; sách là ngọn đèn sáng bất diệt: sách đem lại ánh sáng , mở mang trí óc con người, mãi mãi soi sáng trí tuệ con người.
- Vì sao nói sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người: Sách ghi lại những hiểu biết quý giá nhất trong mọi lĩnh vực.
- Vận dụng câu nói: Cần phải chăm đọc sách để hiểu biết nhiều, sống tốt, cần phải chọn sách tốt, sách hay để đọc -> tránh đọc sách dở, sách có hại....
- Nêu vấn đề cần giải thích,vai trò của sách. Trích dẫn câu nói
* Tìm ý:
- Khẳng định giá trị của câu nói, ý nghĩa của câu nói đối với mọi người.
* Lập dàn bài
a. Mở bài :
Ý 4
b. Thân bài:
- Ý 2
- Ý 1
- Ý 3
c. Kết bài:
Ý 5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2. Lập dàn bài:I. Đề: Một nhà văn có nói “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích câu nói đó.


II. Các bước thực hiện
LUYỆN TẬP LẬP LUẬN GIẢI THÍCH
1. Tìm hiểu đề và tìm ý:
2. Lập dàn bài:

* Mở bài: - Dẫn dắt vào vấn đề:Hướng vào vai trò của sách
- Nêu vấn đề cần giải thích, trích dẫn câu nói.
* Thân bài : Trình bày các nội dung giải thích
- Giải thích ý nghĩa của câu nói.
- Giải thích cơ sở chân lí của câu nói.
- Giải thích sự vận dụng câu nói
* Kết bài: - Khẳng định tác dụng của câu nói => Liên hệ bản thân.
Bước tiếp theo sau khi lập dàn bài là gì?
3. Viết bài
Nhóm 1,2: Vi?t Mở bài
Nhóm 3,4: Vi?t k?t b�i

b. Dàn bài
*Mở bài:
- Dẫn dắt vào vấn đề:Hướng vào vai trò của sách
- Trích dẫn câu nói..
*Kết bài:
- Khẳng định tác dụng của câu nói:Câu nói trên cho ta có được một nhận thức đúng đắn và sâu sắc về giá trị của sách.....
- Nêu phương hướng hành động của cá nhân.I. Đề: Một nhà văn có nói “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích câu nói đó.


II. Các bước thực hiện
LUYỆN TẬP LẬP LUẬN GIẢI THÍCH
1. Tìm hiểu đề và tìm ý:
2. Lập dàn bài:

* Mở bài: - Dẫn dắt vào vấn đề:Hướng vào vai trò của sách
- Nêu vấn đề cần giải thích, trích dẫn câu nói.
*. Thân bài : Trình bày các nội dung giải thích
- Giải thích ý nghĩa của câu nói.
- Vì sao sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người.
- Giải thích sự vận dụng câu nói
*. Kết bài: - Khẳng định tác dụng của câu nói => Liên hệ bản thân.
Bước tiếp theo sau khi viết bài bài là gì?
3. Viết bài: Viết đoạn mở bài và đoạn kết bài
4. Đọc lại và sửa chữa.
Nhóm 1,2: Vi?t mở bài
Nhóm 3,4: Vi?t k?t b�i

Nhóm 1,2: Vi?t k?t b�i
Nhóm 3,4: Vi?t mở bài
b. Dàn bài
*Mở bài:
- Dẫn dắt vào vấn đề:Hướng vào vai trò của sách
- Trích dẫn câu nói..
*Kết bài:
- Khẳng định tác dụng của câu nói:Câu nói trên cho ta có được một nhận thức đúng đắn và sâu sắc về giá trị của sách.....
- Nêu phương hướng hành động của cá nhân.
MỞ BÀI:(Trực tiếp)
Sách là kho tàng kiến thức của nhân loại. Những kiến thức mà con người đã chắc lọc và tích lũy hàng bao thế hệ để truyền lại cho mai sau. Chính vì vậy có một nhà văn đã nói: “ Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người.”
MỞ BÀI:(Từ cái chung đến cái riêng)
Đời sống ngày một nâng cao, yêu cầu về học thức của mỗi con người ngày càng cần thiết. Phương tiện để học hữu hiệu, đạt kết quả tốt nhất đó chính là sách. Sách đối với trí tuệ con người là quan trọng. Nó tu dưỡng nhân cách, ý thức của mỗi chúng ta. Chính vì vậy mới có câu rằng: Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người.
MỞ BÀI:(Đối lập hoàn cảnh với ý thức)
Để xua tan đi cái tối tăm của sự thiếu hiểu biết về kiến thức, con người ta thường tìm đọc sách  vì sách chính là công cụ hữu hiệu giúp cho con người học tập có hiệu quả để nâng cao tầm hiểu biết. Vì vậy, có câu nói rằng: Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người.

Kết bài:
Nói tóm lại, sách chính là tri thức, không có sách thì không có tri thức. Vậy nên chúng ta phải luôn biết giữ gìn sách, giữ gìn những gì quí báu và bổ ích của sách để phát triển trí tuệ của mình. Hãy coi sách là loại vũ khí sắc bén để đánh bại sự ngu dốt.
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:
- Xem lại dàn ý.
- Viết lại hoàn chỉnh bài văn theo dàn ý đã lập.
CHÚC CÁC EM NGOAN, HỌC GIỎI !
KÍNH CHÚC
THẦY CÔ GIÁO MẠNH KHỎE.

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Ngữ văn 7. Bài 26. Luyện tập lập luận giải thích
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

ppt.pngTG_T2luyen_tap_lam_van_LLGT.ppt[0.49 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự