NHÀ BÁC HỌC ISAAC NEWTON

Đăng ngày 2/20/2011 5:13:36 PM | Thể loại: | Chia sẽ bởi: Thiệt Lê Xuân | Lần tải: 23 | Lần xem: 8 | Page: 5 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: ppt

  • NHÀ BÁC HỌC ISAAC NEWTON - 1
  • NHÀ BÁC HỌC ISAAC NEWTON - 2
  • NHÀ BÁC HỌC ISAAC NEWTON - 3
  • NHÀ BÁC HỌC ISAAC NEWTON - 4
  • NHÀ BÁC HỌC ISAAC NEWTON - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà triết học tự nhiên
&
nhà toán học vĩ đại người Anh.
Isaac Newton
Isaac Newton là một nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà triết học tự nhiên và nhà toán học vĩ đại người Anh. Theo lịch Julius, ông sinh ngày 25 tháng 12 năm 1642 và mất ngày 20 tháng 3 năm 1727; theo lịch Gregory, ông sinh ngày 4 tháng 1 năm 1643 và mất ngày 31 tháng 3 năm 1727
Luận thuyết của ông về Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Các Nguyên lý Toán học của Triết lý về Tự nhiên) xuất bản năm 1687, đã mô tả về vạn vật hấp dẫn và 3 định luật của Newton, được coi là nền tảng của cơ học cổ điển, đã thống trị các quan niệm về vật lý, khoa học trong suốt 3 thế kỷ tiếp theo.
Ông cho rằng sự chuyển động của các vật thể trên mặt đất và các vật thể trong bầu trời bị chi phối bởi các định luật tự nhiên giống nhau.
Trong cơ học, Newton đưa ra nguyên lý bảo toàn động lượng (bảo toàn quán tính).
Trong quang học, ông khám phá ra sự tán sắc ánh sáng, giải thích việc ánh sáng trắng qua lăng kính trở thành nhiều màu.
Trong toán học, Newton cùng với Gottfried Leibniz phát triển phép tính vi phân và tích phân. Ông cũng đưa ra nhị thức Newton tổng quát.