NHÀ BÁC HỌC ISAAC NEWTON

Đăng ngày 2/20/2011 5:13:36 PM | Thể loại: | Chia sẽ bởi: Thiệt Lê Xuân | Lần tải: 23 | Lần xem: 0 | Page: 5 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: ppt
  • NHÀ BÁC HỌC ISAAC NEWTON - 1
  • NHÀ BÁC HỌC ISAAC NEWTON - 2
  • NHÀ BÁC HỌC ISAAC NEWTON - 3
  • NHÀ BÁC HỌC ISAAC NEWTON - 4
  • NHÀ BÁC HỌC ISAAC NEWTON - 5
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng NHÀ BÁC HỌC ISAAC NEWTON, . . nslide.com giới thiệu đến đọc giả tài liệu NHÀ BÁC HỌC ISAAC NEWTON .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Tài liệu NHÀ BÁC HỌC ISAAC NEWTON thuộc chủ đề được chia sẽ bởi bạn Thiệt Lê Xuân tới các bạn nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào mục , có tổng cộng 5 page, thuộc file .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu Nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà triết học tự nhiên & nhà toán học vĩ đại người Anh, thêm nữa Isaac Newton Isaac Newton là một nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà triết học tự nhiên và nhà toán học vĩ đại người Anh, kế tiếp là Theo lịch Julius, ông sinh ngày 25 tháng 12 năm 1642 và mất ngày 20 tháng 3 năm 1727; theo lịch Gregory, ông sinh ngày 4 tháng 1 năm 1643 và mất ngày 31 tháng 3 năm 1727 Luận thuyết của ông về Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Các Nguyên lý Toán học của Triết lý về Tự nhiên) phát hành năm 1687, đã biểu thị về vạn vật hấp dẫn và 3 định luật của https://nslide.com/bai-giang/nha-bac-hoc-isaac-newton.yp1nwq.html

Nội dung

Nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà triết học tự nhiên
&
nhà toán học vĩ đại người Anh.
Isaac Newton
Isaac Newton là một nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà triết học tự nhiên và nhà toán học vĩ đại người Anh. Theo lịch Julius, ông sinh ngày 25 tháng 12 năm 1642 và mất ngày 20 tháng 3 năm 1727; theo lịch Gregory, ông sinh ngày 4 tháng 1 năm 1643 và mất ngày 31 tháng 3 năm 1727
Luận thuyết của ông về Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Các Nguyên lý Toán học của Triết lý về Tự nhiên) xuất bản năm 1687, đã mô tả về vạn vật hấp dẫn và 3 định luật của Newton, được coi là nền tảng của cơ học cổ điển, đã thống trị các quan niệm về vật lý, khoa học trong suốt 3 thế kỷ tiếp theo.
Ông cho rằng sự chuyển động của các vật thể trên mặt đất và các vật thể trong bầu trời bị chi phối bởi các định luật tự nhiên giống nhau.
Trong cơ học, Newton đưa ra nguyên lý bảo toàn động lượng (bảo toàn quán tính).
Trong quang học, ông khám phá ra sự tán sắc ánh sáng, giải thích việc ánh sáng trắng qua lăng kính trở thành nhiều màu.
Trong toán học, Newton cùng với Gottfried Leibniz phát triển phép tính vi phân và tích phân. Ông cũng đưa ra nhị thức Newton tổng quát.