nhà thông minh bài giảng Bài giảng khác

Đăng ngày 3/15/2013 9:30:33 AM | Thể loại: Bài giảng khác | Lần tải: 5 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 1.64 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung


BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
KHOA ĐIỆN TỬ-TIN HỌC
Đề Tài:

GVHD: Nguyễn Phú Quới
SVTH:
Trần Văn Hiếu
Nguyễn Đức Triệu
Lớp :CĐ ĐT 07B
Khóa : 2007-2010


Tp.HCM, Tháng 7 Năm 2010

Sponsor Documents