Phòng giáo dục và đào tạo Đam Rông
Trường Mầm Non Đạ Rsal

Làm quen với toán
Nhận biết và so sánh chiều cao của 3 đối tượng

Giáo viên: Lê Thị Thùy Dung
Lớp: Chồi 3
nguon VI OLET