slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12
slide 13
Trang 13
slide 14
Trang 14
slide 15
Trang 15
slide 16
Trang 16
slide 17
Trang 17
slide 18
Trang 18
slide 19
Trang 19
slide 20
Trang 20
slide 21
Trang 21
slide 22
Trang 22
slide 23
Trang 23
slide 24
Trang 24
slide 25
Trang 25

nhan biet dem dung cac nhom co 3 doi tuong nhan biet so 3 bài giảng Lá

Đăng ngày 10/28/2014 11:27:54 AM | Thể loại: Lá | Lần tải: 126 | Lần xem: 0 | Page: 25 | FileSize: 4.48 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

KÍNH CHÀO CÁC CÔ TỚI DỰ HỘI THI
CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH
4-5 tuổi
Giáo viên thực hiện;KHUẤT THỊ VIỆT ANH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG MẦM NON LIÊN CƠ NGANG THÉP
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ GIA ĐÌNH
NHẬN BIẾT ĐẾM ĐÚNG CÁC NHÓM CÓ BA ĐỐI TƯỢNG
?
3
TRÒ CHƠI AI NHANH MẮT NHẤT?

Sponsor Documents